WIRTUALNA BIBLIOTEKA LITERATURY POLSKIEJ - VIRTUAL LIBRARY OF POLISH LITERATURE WIRTUALNA BIBLIOTEKA LITERATURY POLSKIEJ
VIRTUAL LIBRARY OF POLISH LITERATURE

TYTUŁY W PORZĄDKU CHRONOLOGICZNYM
TITLES IN CHRONOLOGICAL ORDER

966 - CHRZEST POLSKI

[OK. 1300]  BOGURODZICA

POEZJA POLSKIEGO ŚREDNIOWIECZA
Słota: O zachowaniu się przy stole; Andrzeja Gałki z Dobczyna: Pieśń o Wiklefie; Legenda o świętym Aleksym; Rozmowa Mistrza Polikarpa ze śmiercią;; Skarga umierającego; Satyra na leniwych chłopów; Wiersz o zabiciu Andrzeja Tęczyńskiego, Jezus Chrystus, Bóg człowiek...; Pirzwa kaźń Tworca naszego; Posłuchajcie, bracia miła...

XIV W. KAZANIA ŚWIĘTOKRZYSKIE

[1521] ROZMOWY KRÓLA SALOMONA Z MARCHOŁTEM GRUBYM A SPROSNYM - PRZEKŁAD JANA Z KOSZYCZEK

[1522] MIKOŁAJ HUSSOWCZYK - CARMEN DE STATURA... BISONTIS
FRAGMENTY W PRZEKŁADZIE JANA KASPROWICZA

[1532] JAN DANTYSZEK: CARMINA

[1542] KLEMENS JANICKI:
CARMINA: QUERELA REIPUBLICAE; AD POLONOS PROCERES; TRISTIUM LIBER I - IX; VITAE REGUM POLONORUM I -XLIV

[1543] MIKOŁAJ REJ - KRÓTKA ROZPRAWA...

[1554] ANDREAE FRICII MODREVII - 
COMMENTATORIUM DE REPUBLICA EMENDANDA LIBRI QUINQUE. LIBER II. QUI EST DE LEGIBUS

[1565-1566] JAN KOCHANOWSKI - ODPRAWA POSŁÓW GRECKICH

[1566] ŁUKASZ GÓRNICKI - DWORZANIN POLSKI

[1568] MIKOŁAJ REJ - ŻYWOT CZŁOWIEKA POCZCIWEGO

[1568] ANDRZEJ TRZECIESKI - ŻYWOT I SPRAWY MIKOŁAJA REJA

[1577] ANDRZEJ FRYCZ MODRZEWSKI - O OBYCZAJACH. O PRAWACH. FRAGMENTY. PRZEKŁAD CYPRIANA BAZYLIKA

[1579] JAN KOCHANOWSKI - PSAŁTERZ DAWIDÓW

[1580] JAN KOCHANOWSKI - TRENY

[1580] MIKOŁAJ Z WILKOWIECKA - HISTORYJA O CHWALEBNYM ZMARTWYCHWSTANIU PAŃSKIM

[1584] JAN KOCHANOWSKI FRASZKI - WYBÓR

[1590] JAN KOCHANOWSKI - PIEŚŃ ŚWIĘTOJAŃSKA O SOBÓTCE

[1590] JAN KOCHANOWSKI - PIEŚNI (CAŁOŚĆ)

[1597] PIOTR SKARGA - KAZANIA SEJMOWE

[1601] MIKOŁAJ SĘP SZARZYŃSKI - 
RYTMY ABO WIERSZE POLSKIE

[1614] SZYMON SZYMONOWIC - SIELANKI

[UR. 1621] WACŁAW POTOCKI - WYBÓR WIERSZY

[1634] MACIEJ KAZIMIERZ SARBIEWSKI - 
DE PERFECTA POESI, SIVE VERGILIUS ET HOMERUS

[1654] SZYMON ZIMOROWIC -
  ROKSOLANKI, TO JEST RUSKIE PANNY...

[1661] JAN ANDRZEJ MORSTIN - WYBÓR WIERSZY

[1665] JAN III SOBIESKI - LISTY DO MARYSIEŃKI [WYBÓR]

[UR. 1728] JĘDRZEJ KITOWICZ - OPIS OBYCZAJÓW...

[1745] BENEDYKT CHMIELOWSKI - 
NOWE ATENY ALBO AKADEMIA WSZELKIEJ SCIENCYI PEŁNA...

[1766] JÓZEF BAKA - UWAGI  ŚMIERCI NIECHYBNEJ
I INNE WIERSZE

[1778] IGNACY KRASICKI -
  MIKOŁAJA DOŚWIADCZYŃSKIEGO PRZYPADKI

[1778] IGNACY KRASICKI - MONACHOMACHIA

[1779] IGNACY KRASICKI - ANTYMONACHOMACHIA

[1779] IGNACY KRASICKI - BAJKI I PRZYPOWIEŚCI - WYBÓR

[1779] IGNACY KRASICKI - SATYRY

[1780] FRANCISZEK KARPIŃSKI - 
PIEŚNI NABOŻNE, SIELANKI, WIERSZE RÓŻNE

[1781] FRANCISZEK ZABŁOCKI - FIRCYK W ZALOTACH

[1784] IGNACY KRASICKI - LISTY POETYCKIE

[1788] FRANCISZEK KSAWERY DMOCHOWSKI - 
SZTUKA RYMOTWÓRCZA. POEMA W CZTERECH PIEŚNIACH

[1791] JULIAN URSYN NIEMCEWICZ - POWRÓT POSŁA

[1793/1794] WOJCIECH BOGUSŁAWSKI - CUD 
CZYLI KRAKOWIAKI I GÓRALE

[1799] JÓZEF WYBICKI - 
"PIEŚŃ LEGIONÓW" I "MAZUREK DĄBROWSKIEGO"

[1800] JÓZEF PAWLIKOWSKI -
CZY POLACY MOGĄ SIĘ WYBIĆ NA NIEPODLEGŁOŚĆ?

[1804] STANISŁAW TREMBECKI - SOFIÓWKA W SPOSOBIE TOPOGRAFICZNYM OPISANA WIERSZEM

[1805 -1815 - 1847] - JAN POTOCKI -
RĘKOPIS ZNALEZIONY W SARAGOSSIE

[1811] JÓZEF KOPEĆ - DZIENNIK PODRÓŻY...

[1812] - MARIA WIRTEMBERSKA - 
MALWINA, CZYLI DOMYŚLNOŚĆ SERCA

[1816] JULIAN URSYN NIEMCEWICZ - ŚPIEWY HISTORYCZNE

[1816] ALOJZY FELIŃSKI - HYMN [BOŻE, COŚ POLSKĘ] I PARAFRAZY

[1820] KAZIMIERZ BRODZIŃSKI - WIESŁAW...

[1822] ADAM MICKIEWICZ - 
OBJAŚNIENIA DO "ZOFIJÓWKI" STANISŁAWA TREMBECKIEGO

[1822] ADAM MICKIEWICZ - WIERSZE WYBRANE

[1823] ADAM MICKIEWICZ - DZIADY
[WILEŃSKO-KOWIEŃSKIE]

[1825] ANTONI MALCZEWSKI - MARIA

[1828] SEWERYN GOSZCZYŃSKI - ZAMEK KANIOWSKI

[1830] JULIUSZ SŁOWACKI - WIERSZE

[1830] MAURYCY MOCHNACKI - 
O LITERATURZE POLSKIEJ W WIEKU DZIEWIĘTNASTYM

[1832] ADAM MICKIEWICZ - DZIADY III

[1832] ADAM MICKIEWICZ - KSIĘGI NARODU I PIELGRZYMSTWA POLSKIEGO

[1832] ALEKSANDER HR. FREDRO - PAN JOWIALSKI

[1834] ADAM MICKIEWICZ - PAN TADEUSZ

[1834] ALEKSANDER HR. FREDRO ZEMSTA

[1834] JULIUSZ SŁOWACKI - KORDIAN

[1835] ZYGMUNT KRASIŃSKI - NIE-BOSKA KOMEDIA

[1835] ADAM MICKIEWICZ - GIAUR.
UŁAMKI Z POWIEŚCI TURECKIEJ Z LORDA BYRONA

[1837] JÓZEF KOPEĆ - DZIENNIK PODRÓŻY...

[1838] JULIUSZ SŁOWACKI - ANHELLI

[1839] JULIUSZ SŁOWACKI - OJCIEC ZADŻUMIONYCH

[1839-1841] HENRYK RZEWUSKI - 
PAMIĄTKI JPANA SEWERYNA SOPLICY,
CZEŚNIKA PARNAWSKIEGO

[1840] CYPRIAN NORWID - WIERSZE WYBRANE

 [1840] TEOFIL LENARTOWICZ - POEZJE

[1841] JULIUSZ SŁOWACKI - BENIOWSKI. POEMA

[1841] JÓZEF BOHDAN ZALESKI - DUCH OD STEPU.
PRZYGRAWKA DO NOWEJ POEZJI

[1842] GUSTAW ZIELIŃSKI - KIRGIZ. POWIEŚĆ

[1843] WINCENTY POL - PIEŚŃ O ZIEMI NASZEJ

[1844] JULIUSZ SŁOWACKI - GENEZIS Z DUCHA

[1845] JÓZEF BOHDAN DZIEKOŃSKI - SĘDZIWOJ

[1845] ZYGMUNT KRASIŃSKI - PSALMY PRZYSZŁOŚCI

[1845] LUCJAN SIEMIEŃSKI - PODANIA I LEGENDY 
POLSKIE, RUSKIE I LITEWSKIE

[1846] KORNEL UJEJSKI - SKARGI JEREMIEGO 
I "WIERSZE PO ROKU 1863"

[1846] NARCYZA ŻMICHOWSKA -POGANKA

[1848] JULIUSZ SŁOWACKI - ODPOWIEDŹ NA PSALMY PRZYSZŁOŚCI

[1851] CYPRIAN NORWID -
PROMETHIDION. RZECZ W DWÓCH DIALOGACH Z EPILOGIEM

[1856] FELICJAN FALEŃSKI - KWIATY I KOLCE, MELODIE Z DOMU NIEWOLI, MEANDRY, WIERSZE BEZ PRZYDZIAŁU, 

[1863] CYPRIAN NORWID - QUIDAM - PRZYPOWIEŚĆ

[1869] ADAM ASNYK - POEZJE 

[1870] CYPRIAN NORWID - PROZA

[1872] CYPRIAN NORWID - PIERŚCIEŃ WIELKIEJ DAMY...

[1876] JÓZEF IGNACY KRASZEWSKI - STARA BAŚŃ

[1876] MARIA KONOPNICKA - UTWORY WYBRANE

[1880] BOLESŁAW PRUS - NOWELE

[1880] HENRYK SIENKIEWICZ - NOWELE

[1880] HENRYK SIENKIEWICZ - SZKICE WĘGLEM

[1883] MICHAŁ BAŁUCKI - DOM OTWARTY

[1885] BOLESŁAW PRUS - PLACÓWKA

[1886] HENRYK SIENKIEWICZ - POTOP

[1887] ELIZA ORZESZKOWA - NAD NIEMNEM

[1887] JAN KASPROWICZ - UTWORY POETYCKIE

[1890] BOLESŁAW PRUS - LALKA

[1891] KAZIMIERZ PRZERWA-TETMAJER - POEZJE - WYBÓR

[1895] STEFAN ŻEROMSKI - OPOWIADANIA, PUBLICYSTYKA

[1896] HENRYK SIENKIEWICZ - 
QUO VADIS? POWIEŚĆ Z CZASÓW NERONA

[1897] BOLESŁAW PRUS - FARAON

[1899] STANISŁAW PRZYBYSZEWSKI - 
CONFITEOR; REQUIEM AETERNAM.

[1899] STANISŁAW PRZYBYSZEWSKI - NAD MORZEM

[1899] WŁADYSŁAW STANISŁAW REYMONT -
ZIEMIA OBIECANA

[1900] HENRYK SIENKIEWICZ - KRZYŻACY

[1900] ZYGMUNT GLOGER -
GEOGRAFIA HISTORYCZNA ZIEM DAWNEJ POLSKI

[1901] STANISŁAW WYSPIAŃSKI - WESELE

[1902] TADEUSZ MICIŃSKI - W MROKU GWIAZD

[1902-1908] WŁADYSŁAW STANISŁAW REYMONT - CHŁOPI

[1903] JERZY ŻUŁAWSKI -
NA SREBRNYM GLOBIE. RĘKOPIS Z KSIĘŻYCA

[1903] JÓZEF PIŁSUDSKI - BIBUŁA

[1903] STANISŁAW WYSPIAŃSKI - RAPSODY, HYMN, WIERSZE

[1903] STANISŁAW WYSPIAŃSKI - WYZWOLENIE

[1903] ZYGMUNT GLOGER - DOLINAMI RZEK POLSKICH

[1904] ZYGMUNT MIŁKOWSKI [TEODOR TOMASZ JEŻ]
- SYLWETY EMIGRACYJNE

[1904] STANISŁAW WYSPIAŃSKI - NOC LISTOPADOWA

[1904] STEFAN ŻEROMSKI - POPIOŁY

[1906] GABRIELA ZAPOLSKA - MORALNOŚĆ PANI DULSKIEJ

[1906] WIKTOR GOMULICKI - 
WSPOMNIENIA NIEBIESKIEGO MUNDURKA

[1910] STANISŁAW BRZOZOWSKI - LEGENDA MŁODEJ POLSKI.
STUDIA O STRUKTURZE DUSZY KULTURALNEJ.

[1918-1919] STEFAN ŻEROMSKI - "TRYLOGIA NADMORSKA"
WISŁA, WIATR OD MORZA, MIĘDZYMORZE

[1923] STEFAN ŻEROMSKI - SNOBIZM I POSTĘP

[1924] STEFAN ŻEROMSKI - PRZEDWIOŚNIE

[1932] TADEUSZ DOŁĘGA MOSTOWICZ -
KARIERA NIKODEMA DYZMY

[1933]  BRUNO SCHULZ - SKLEPY CYNAMONOWE

[1938] ALEKSANDER MAJKOWSKI -
ŻYCIE I PRZYGODY REMUSA (W JĘZYKU KASZUBSKIM)

[1939] JÓZEF CZECHOWICZ
WYBÓR WIERSZY

[1951] JANUSZ SZPOTAŃSKI
ZEBRANE UTWORY POETYCKIE

 POCZĄTEK SPISU


WIRTUALNA BIBLIOTEKA LITERATURY POLSKIEJ - VIRTUAL LIBRARY OF POLISH LITERATURE 


OPRACOWANIE: MAREK ADAMIEC