IGNACY KRASICKI

Ignacy Krasicki

BIOGRAM

Satyry - 1779

SATYRY. LISTY

SPIS

TYTUŁ

INCIPIT

 SATYRY

CZĘŚĆ PIERWSZA

DO KRÓLA
Im wyżej, tym widoczniej. Chwale lub naganie...
1. ŚWIAT ZEPSUTY
Wolno szaleć młodzieży, wolno starym zwodzić,
2. ZŁOŚĆ UKRYTA I JAWNA
Łatwiej nie łgać poetom, ministrom nie zwodzić,
3. SZCZĘŚLIWOŚĆ FILUTÓW
"Rok się skończył, winszować tej pory należy".
4. MARNOTRAWSTWO
"Znałeś dawniej Wojciecha?" - "Któż nie znał! Co teraz...
5. OSZCZĘDNOŚĆ 
"Naucz, panie Aleksy, jak to zostać panem.
6. PIJAŃSTWO
"Skąd idziesz?" - "Ledwo chodzę". - "Słabyś?" - "I jak jeszcze.
7. PRZESTROGA MŁODEMU
Wychodzisz na świat, Janie. Przy zaczęciu drogi...
8. ŻONA MODNA
"A ponieważ dostałeś, coś tak drogo cenił,
9. ŻYCIE DWORSKIE
Joachimie! Już młodość porywcza uciekła...
10. PAN NIEWART SŁUGI
"I wziął tylko pięćdziesiąt". - "Wieleż miał wziąć?" - "Trzysta.
11. GRACZ
Słusznie niżnik czerwienny, a kinal z nazwiska,
12. PALINODIA
Na co pisać satyry? Choć się złe zbyt wzniosło,
CZĘŚĆ DRUGA
1. POCHWAŁA MILCZENIA
Co nie jest do istności, co brak w liczby rzędzie,
2. POCHWAŁA WIEKU
"Lepiej teraz niż przedtem". - "Dlaczego?" - "Bo lepiej...
3. POCHWAŁA GŁUPSTWA
"A ja mówię, że głupstwo niezłym jest podziałem".
4. WZIĘTOŚĆ
Był niejakiś pan Łukasz, co chciał wiele dostać.
5. CZŁOWIEK I ZWIERZ
"Koń głupi". - "Nie koń". - "Osieł". - "Nie osieł, mój bracie".
6. KLATKI
"Zgodzić przeciwne rzeczy cud, mówią, w naturze.
7. MĘDREK
"A to co za jegomość?" - "Jegomość dobrodziej...
8. MAŁŻEŃSTWO
"Chcesz się żenić - winszuję, ale nie zazdroszczę...
9. PODRÓŻ
Miał rozum, w domu siedząc kto się śmiał z podróży,
LISTY
DO KRÓLA
A czy godzi się spytać, najjaśniejszy panie?
DO KRZYSZTOFA SZEMBEKA, KOADIUTORA PŁOCKIEGO
Dzikość, zacny Krzysztofie, kto dobrze tłumaczy,
DO PAWŁA
Gdzie nie jest obowiązek, czy dobrze jest wierzyć?
PODRÓŻ PAŃSKA.
DO KSIĘCIA STANISŁAWA PONIATOWSKIEGO
A najprzód, mości książę, trzeba o tym wiedzieć,
O OBOWIĄZKACH OBYWATELA. DO ANTONIEGO HRABI KRASICKIEGO
Bracie, którego nazwać miło mi jest bratem,
DO KSIĘDZA ADAMA NARUSZEWICZA KOADIUTORA SMOLEŃSKIEGO
Dzieje ludzkie złe, dobre, mądre albo głupie,
DO PANA RODKIEWICZA
Mości panie Rodkiewicz, miałeś wielką pracę,
DO PANA LUCIŃSKIEGO
Na garcu zasadzony i kwarcie, i flaszy,

POCZĄTEK SPISU

Książę Stanisław Poniatowski
KSIĄŻĘ STANISŁAW PONIATOWSKI

PODSTAWA TEKSTU:
IGNACY KRASICKI, SATYRY I LSTY. 
OPRACOWAŁ Z. GOLIŃSKI, WROCŁAW 1958.

PRZYGOTOWANIE TEKSTU: HELENA DRAGANIK
OPRACOWANIE: MAREK ADAMIEC;
WSPÓŁPRACA H&MWIRTUALNA BIBLIOTEKA LITERATURY POLSKIEJ
VIRTUAL LIBRARY OF POLISH LITERATURE