FRANCISZEK KSAWERY DMOCHOWSKI

SZTUKA RYMOTWÓRCZA

POEMA WE CZTERECH PIEŚNIACH

Karta tytułowa

SZTUKA RYMOTWÓRCZA

Munus & officium, nil scribens ipse, docebo:
 Unde pareneut opes, quid alit formetque Poetiam;
Quid doceat; quid non; que virtus, quo fetat error.
Horatius, De Arte poetica

Tak i ja, nic nie pisząc sam, uczyć w tej mierze
Powinności piszących będę: skąd się bierze
Argument, co poetę tworzy, co go żywi,
Co przystoi, a co nie, wytknę jak najżywiej,
Na jaki stopień sztuka rymotwórskii wsadza
I gdzie jej niewiadomość poetę wprowadza.
HORACY, List do Pizonów, 
przełożył Onufry Korytyński

TREŚĆ MATERYI

DO NAJJAŚNIEJSZEGO MIŁOŚCIWEGO PANA 
STANISŁAWA AUGUSTA...

PRZEDMOWA

PIEŚŃ PIERWSZA

PRZYPISY DO PIEŚNI PIERWSZEJ

PIEŚŃ DRUGA

PRZYPISY DO PIEŚNI DRUGIEJ

PIEŚŃ TRZECIA

PRZYPISY DO PIEŚNI TRZECIEJ

PIEŚŃ CZWARTA

PRZYPISY DO PIEŚNI CZWARTEJ


POCZĄTEK SPISU TREŚCIJEAN AUGUSTE DOMINIQUE INGRES: APOTEOZA HOMERA

PRZYGOTOWANIE TEKSTU: HELENA DRAGANIK

OPRACOWANIE: MAREK ADAMIEC
WSPÓŁPRACA: H&M

PODSTAWA TEKSTU:
FRANCISZEK KSAWERY DMOCHOWSKI: SZTUKA RYMOTWÓRCZA. OPRACOWAŁ STANISŁAW PIETRASZKO, WROCŁAW 1956;
ODNOŚNIKI DO PRZYPISÓW AUTORA 
UJĘTO W NAWIASY KWADRATOWEWIRTUALNA BIBLIOTEKA LITERATURY POLSKIEJ
VIRTUAL LIBRARY OF POLISH LITERATURE