Maria Wirtemberska

KSIĘŻNA WIRTEMBERSKA MARIA ANNA 
Z KSIĄŻĄT CZARTORYSKICH

MARIA WIRTEMBERSKA

 

 

MALWINA

CZYLI 

DOMYŚLNOŚĆ SERCA

"Enfin quand la raison hesite et flotte encore,
Souvent l'instinct rapide a deja pris l'essor."

Delille, Imag., chap. I

 

BIOGRAM

 

MALWINA...

DO MOJEGO BRATA
TOM PIERWSZY
ROZDZIAŁ I
 PIORUN
ROZDZIAŁ II
 LIST LUDOMIRA DO TELIMENY
ROZDZIAŁ III 
W KTÓRYM CZYTELNIK JAŚNIEJ DOWIADUJE SIĘ, KTO BYŁA MALWINA
ROZDZIAŁ IV
LIST WANDY DO CIOTKI
ROZDZIAŁ V
CIOTKA
ROZDZIAŁ VI
DZIEŃ IMIENIN
ROZDZIAŁ VII
WYZNANIE
ROZDZIAŁ VIII
LIST DRUGI LUDOMIRA DO TELIMENY
ROZDZIAŁ IX
ODJAZD
ROZDZIAŁ X
KRÓTKI
ROZDZIAŁ XI
WARSZAWA
ROZDZIAŁ XII
DALSZY CIĄG BYTNOŚCI MALWINY W WARSZAWIE
ROZDZIAŁ XIII
WIECZÓR U KSIĘŻNY W***
ROZDZIAŁ XIV
KWESTA
TOM DRUGI
ROZDZIAŁ XV
TAIDA
ROZDZIAŁ XVI
NAJKRÓTSZY
ROZDZIAŁ XVII
LIST ALFREDA DO MAJORA LISSOWSKIEGO
ROZDZIAŁ XVIII
POWRÓT KSIĘCIA MELSZTYŃSKIEGO
ROZDZIAŁ XIX
TURNIEJE
ROZDZIAŁ XX
WIDMO
ROZDZIAŁ XXI
NIEWESOŁY
ROZDZIAŁ XXII
WYJAZD Z WARSZAWY
ROZDZIAŁ XXIII
BITWA POD MOHILEWEM
ROZDZIAŁ XXIV
W KTÓRYM NIESPODZIANIE NIEKTÓRE ZNAJDUJĘ SIĘ ODMIANY
ROZDZIAŁ XXV
ZAKONNIK
ROZDZIAŁ XXVI
JEDNAK SERCE RZADKO SIĘ MYLI
ROZDZIAŁ XXVII
ŁAWKA POD KASZTANEM NA WALE
ROZDZIAŁ XXVIII
KONIEC

POCZĄTEK SPISU TREŚCI
Krajobraz leśny
KRAJOBRAZ LEŚNY - RYSUNEK MARII WIRTEMBERSKIEJ

PRZYGOTOWANIE TEKSTU: HELENA DRAGANIK
OPRACOWANIE: MAREK ADAMIEC
WSPÓŁPRACA: H&M

PODSTAWA TEKSTU:
Z CZARTORYSKICH
MARIA KS. WIRTEMBERSKA, MALWINA CZYLI DOMYŚLNOŚĆ SERCA.
Z WSTĘPEM I OBJAŚNIENIAMI 
K. WOJCIECHOWSKIEGO KRAKÓW 1925WIRTUALNA BIBLIOTEKA LITERATURY POLSKIEJ
VIRTUAL LIBRARY OF POLISH LITERATURE