KAZIMIERZ BRODZIŃSKI

WIESŁAW. SIELANKA KRAKOWSKA

kazim.jpg (14191 bytes)

WIESŁAW...

KAZIMIERZ BRODZIŃSKI
RYTOWAŁ ALFRED KRAUSSE

BIOGRAM

Tekst na podstawie:
K. Brodziński. Wybór pism. Opracowała A. Witkowska, Wrocław - Warszawa - Kraków 1966, s. 154-179.
OPRACOWANIE: MAREK ADAMIEC
WSPÓŁPRACA: H&MWIRTUALNA BIBLIOTEKA LITERATURY POLSKIEJ
VIRTUAL LIBRARY OF POLISH LITERATURE