ADAM MICKIEWICZ
DZIADY [WILEŃSKO-KOWIEŃSKIE]

BIOGRAM

Dziady cz. 1 - ilustracja (12063 bytes)

ILUSTRACJA CZ. B. JANKOWSKIEGO DO DZIADÓW CZĘŚCI I
[WYD. ALTENBERGA, 1896]:
"BOŻE, COŚ MI ROZKAZAŁ SPEŁNIĆ KIELICH ŻYCIA,
I ZBYT WIELKI, ZBYT GORZKI DAŁEŚ DO WYPICIA"

Dziady cz. IV - ilustracja  (12838 bytes)

ILUSTRACJA CZ. B. JANKOWSKIEGO DO DZIADÓW CZĘŚCI IV
[WYD. JW]
"CZEMU WASPAN TAK JESTEŚ DZIWACZNIE UBRANY?
JAK STRACH, ALBO ROZBÓJNIK, CO TO MÓWIĄ W BAJCE"

SPECYFIKA JĘZYKA HTML NARZUCIŁA KONIECZNOŚĆ UJEDNOLICENIA CUDZYSŁOWÓW, W ODRÓŻNIENIU OD WYDAŃ TRADYCYJNYCH PRZYJĘTY ZOSTAŁ TYLKO JEDEN TYP CUDZYSŁOWU [" "]
ODNOŚNIKI W DZIADÓW CZĘŚCI IV PRZYWOŁUJĄ PRZYPISY POETY.

TEKST NA PODSTAWIE EDYCJI:
ADAM MICKIEWICZ, DZIEŁA. WYDANIE NARODOWE, T. 3, UTWORY DRAMATYCZNE. W OPRACOWANIU STANISŁAWA PIGONIA, WARSZAWA 1949
OPRACOWANIE: MAREK ADAMIEC
WSPÓŁPRACA: H&MWIRTUALNA BIBLIOTEKA LITERATURY POLSKIEJ
VIRTUAL LIBRARY OF POLISH LITERATURE