CYPRIAN NORWID

PROMETHIDION

DedykacjaWstęp

Karta tytułowa


Przygotowanie tekstu: 
Magdalena Szkudlarek i Piotr Salewski
opracowanie na podstawie pierwodruku - 
Paryż 1851 -
Marek Adamiec; współpraca H&M