CYPRIAN NORWID:

PIERŚCIEŃ WIELKIEJ-DAMY
CZYLI EX-MACHINA-DUREJKO

TRAGEDIA WE TRZECH AKTACH -
Z OPISANIEM DRAMATYCZNEGO CIĄGU
- I ZE WSTĘPEM.

Karta tytułowa (43653 bytes)
KARTA TYTUŁOWA RĘKOPISU

BIOGRAM

 

Maria Kalergis - rysunek Norwida (16499 bytes)
MARIA KALERGIS - RYSUNEK NORWIDA Z ROKU 1845

TEKST NA PODSTAWIE: 
CYPRIAN NORWID,  WSZYSTKIE PISMA PO DZIŚ WE FRAGMENTACH LUB W CAŁOŚCI ODSZUKANE. WYDANIE I NAKŁAD 
Z. PRZESMYCKIEGO. T. III - IV; PISMA DRAMATYCZNE, WARSZAWA 1937.

POGRUBIENIE, KURSYWA I WCIĘCIA TEKSTU SĄ DOSTOSOWANIEM JĘZYKA "HTML" DO WYRÓŻNIKÓW GRAFICZNYCH STOSOWANYCH PRZEZ NORWIDA I JEGO WYDAWCÓW; ZREZYGNOWANO Z PODKREŚLEŃ I DRUKU ROZSTRZELONEGO.

OPRACOWANIE: MAREK ADAMIEC WSPÓŁPRACA: H&MWIRTUALNA BIBLIOTEKA LITERATURY POLSKIEJ
VIRTUAL LIBRARY OF POLISH LITERATURE