XII-wieczny tympanon

KAZANIA ŚWIĘTOKRZYSKIE

NOTA

KAZANIA

KAZANIE NA DZIEŃ ŚWIĘTEGO MICHAŁA

KAZANIE NA DZIEŃ ŚWIĘTEJ KATERZYNY

KAZANIE NA DZIEŃ ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA

KAZANIE NA DZIEŃ BOŻEGO NARODZENIA

KAZANIE NA ŚWIĘTO TRZECH KRÓLI

KAZANIE NA GROMNICZNĄ

Volumin i Kazania świętokrzyskie

TOM, W KTÓRYM W ROKU 1890 ALEKSANDER BRÜCKNER ODNALAZŁ
KAZANIA ŚWIĘTOKRZYSKIE W ZBIORACH PETERSBURSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ;
KAZANIA PO WYJĘCIU Z VOLUMINU

OPRACOWANIE: MAREK ADAMIEC;
WSPÓŁPRACA H&M


PODSTAWA TEKSTU:
NAJDAWNIEJSZE ZABYTKI JĘZYKA POLSKIEGO. 
 OPRACOWAŁ W. TASZYCKI, WROCŁAW 1967.WIRTUALNA BIBLIOTEKA LITERATURY POLSKIEJ
VIRTUAL LIBRARY OF POLISH LITERATURE