PIOTR SKARGA: KAZANIA SEJMOWE

Piotr Skarga (24283 bytes)

PIOTR SKARGA - PORTRET OLEJNY

BIOGRAM

Karta tytułowa (32828 bytes)

KAZANIA PRZYGODNE - 1610
ZAWIERAJĄCE TRZECIE WYDANIE KAZAŃ SEJMOWYCH

Autograf (11398 bytes)

AUTOGRAF PIOTRA SKARGI:
"PIOTR SKARGA SOCIETATIS JESU K.J.M.
KAZNODZIEJA MANU PROPRIA
"

KAZANIA SEJMOWE

KAZANIE PIERWSZE
NA POCZĄTKU SEJMU PRZY Ś. MSZY SEJMOWEJ

KAZANIE WTÓRE
O MIŁOŚCI KU OJCZYŹNIE
I O PIERWSZEJ CHOROBIE RZECZYPOSPOLITEJ,
KTÓRA JEST Z NIEŻYCZLIWOŚCI KU OJCZYŹNIE

KAZANIE TRZECIE
O DRUGIEJ CHOROBIE RZECZYPOSPOLITEJ,
KTÓRA JEST Z NIEZGODY DOMOWEJ

KAZANIE CZWARTE
O TRZECIEJ CHOROBIE RZECZYPOSPOLITEJ,
KTÓRA JEST NARUSZENIE RELIGIJEJ
KATOLICKIEJ PRZEZ ZARAZĘ HERETYCKĄ

KAZANIE PIĄTE
JAKO KATOLICKA WIARA POLICYJ I KRÓLESTW
SZCZĘŚLIWIE DOCHOWYWA, A HERETYCTWO JE OBALA

KAZANIE SZÓSTE
O MONARCHIJEJ I KRÓLESTWIE,
ALBO O CZWARTEJ CHORBIE RZECZYPOSPOLITEJ,
KTÓRA JEST Z OSŁABIENIA
KRÓLEWSKIEJ DOSTOJNOŚCI I WŁADZEJ

KAZANIE SIÓDME
O PRAWACH NIESPRAWIEDLIWYCH
ABO O PIĄTEJ CHOROBIE RZECZYPOSPOLITEJ

KAZANIE ÓSME
O SZÓSTEJ CHOROBIE RZECZYPOSPOLITEJ
KTÓRA JEST DLA GRZECHÓW JAWNYCH
I NIEKARNOŚCI ICH


POCZĄTEK SPISU TREŚCI


TEKST NA PODSTAWIE: 
PIOTR SKARGA, KAZANIA SEJMOWE.
OPRACOWAŁ S. KOT, KRAKÓW 1939.

PRZYGOTOWANIE TEKSTU: HELENA DRAGANIK.
OPRACOWANIE: MAREK ADAMIEC, WSPÓŁPRACA H&M.WIRTUALNA BIBLIOTEKA LITERATURY POLSKIEJ
VIRTUAL LIBRARY OF POLISH LITERATURE