Juliusz Słowacki Kordian

Juliusz Słowacki
Kordjan.
Część pierwsza trilogji.
Spisek koronacyjny.

 

BIOGRAM

tekst według edycji
Juliusz Słowacki, Dzieła wszystkie.
Pod red. J. Kleinera, t II, Wrocław 1952.

 

OPRACOWANIE: MAREK ADAMIEC;
WSPÓŁPRACA: H&M


kor1.jpg (34283 bytes)


Motto

Przygotowanie

Prolog

Akt 1

Akt 2

Akt 3WIRTUALNA BIBLIOTEKA LITERATURY POLSKIEJ
VIRTUAL LIBRARY OF POLISH LITERATURE