JÓZEF BOHDAN DZIEKOŃSKI

SĘDZIWOJ


 Józef Bohdan Dziekoński

JÓZEF BOHDAN DZIEKOŃSKI

BIOGRAM

 


JAŚNIE WIELMOŻNEJ
TEOFILI Z PODBIPIĘTÓW
KUROWSKIÉJ
chorążynie powiatu dziśnieńskiego,
jako słaby dowód wysokiego szacunku
i poważania
a na pamiątkę roku
1839
tę pracę 
poświęcam


Księga waszej przeszłości, o ludzie! 
jest tylko księgą marzeń, w której się wasza przyszłość odbija.

Jean Paul

SĘDZIWOJ

PROLOG

CZĘŚĆ I. WIEK ZAPAŁU

"Poezja jest bramą mądrości." 
Grzegorz z Sanoka

I. KTÓRY MOŻNA OPUŚCIĆ

II. LABORATORIUM

III. LEKARZE

IV. ZŁOTY BOCIAN

V. ADELA

VI. ROGOSZ 

VII. ARMINIA

VIII. NIEBEZPIECZEŃSTWO

IX. ZAKLĘCIE

X. PRZEPOWIEDNIA

XI. GRÓB

CZĘŚĆ II. LATA PRÓBY

"Jest w człowieku wielka żądza, która się nigdy nie spełnia; 
nie ma ona nazwiska i szuka sobie przedmiotu, ale wszystko, co nazwiesz, 
i wszystkie rozkosze nie zaspokoją jej."

Jean Paul

I. SPEŁNIENIE

II. MISTRZ

III. JENIEC

IV. PRAGA 

V. SZTUTGARD 

VI. UWIĘZENIE 

VII. OSTATNIE WEZWANIE 

VIII. TORTURY 

IX. UCZEŃ I MISTRZ 

X. ELIKSIR 

XI. ZNIKNIĘCIE 

CZĘŚĆ III. WIEK POKUTY

"O jakże jesteś biednym i samotnym! 
Zdołaszże wyciągnąć rękę w nocne niebo i podać ją tym, 
którzy na wieki ulecieli? — potrafiszże zapomnieć tych, którzy o tobie zapomnieli? — Czyś jeszcze nie dosyć jest smutnym?"

Jean Paul

I. POŚWIĘCENIE SIĘ 

II. ŚMIERĆ 

III. ZWIERZENIE SIĘ 

IV. KRAWARZ 

V. TRZY LATA PÓŹNIEJ 

VI. PIĘTNAŚCIE LAT PÓŹNIEJ 

VII. SŁUGA 

VIII. OSTATNIA WALKA 

IX. ZAKOŃCZENIE 

EPILOG 

ILUSTRACJE
NIEKTÓRE FIGURY, ZWIĄZANE Z ALCHEMIĄ I OKULTYZMEM
[ICH ZNACZENIA NIE PODAJEMY, BY NIE DOPROWADZIĆ DO KRACHU 
NA ŚWIATOWYM RYNKU ZŁOTA]

FIGURA 1

FIGURA 2

FIGURA 3

FIGURA 4

FIGURA 5


POCZĄTEK SPISU TREŚCI

OPRACOWANIE:
MAREK ADAMIEC, WSPÓŁPRACA H & M;


MATERIAŁ ILUSTRACYJNY:
TRANSCENDENTAL MAGIC. ITS DOCTRINE AND RITUAL,
BY ÉLIPHAS LÉVI, INCLUDING ALL THE ORYGINAL ENGRAVINGS AND A PORTRAIT OF THE AUTHOR, LONDON, GEORGE REDWAY, 1896


PODSTAWA TEKSTU:
JÓZEF BOHDAN DZIEKOŃSKI: SĘDZIWOJ, WARSZAWA 1907.

PRZYGOTOWANIE TEKSTU: HELENA DRAGANIKWIRTUALNA BIBLIOTEKA LITERATURY POLSKIEJ
VIRTUAL LIBRARY OF POLISH LITERATURE