ZYGMUNT KRASIŃSKI

PSALMY PRZYSZŁOŚCI

Zygmunt Krasiński (15334 bytes)
ZYGMUNT HRABIA KRASIŃSKI

BIOGRAM

 

Pierwodruk (12638 bytes)
KARTA TYTUŁOWA PIERWSZEGO WYDANIA PSALMÓW PRZYSZŁOŚCI, OGŁOSZONYCH POD NAZWISKIEM SPIRYDIONA PRAWDZICKIEGO

PSALMY PRZYSZŁOŚCI

Dam chwałę Bogu; prawdę powiem:
niech boli, jako chce!

Teofil Szemberg, Wyprawa na Wołoszczyznę

PSALM WIARY

PSALM NADZIEI

PSALM MIŁOŚCI


PSALM ŻALU

PSALM DOBREJ WOLI


JULIUSZ SŁOWACKI
ODPOWIEDŹ NA PSALMY PRZYSZŁOŚCI
SPIRYDIONOWI PRAWDZICKIEMU

DO AUTORA TRZECH PSALMÓW PRZEZ * * *


POCZĄTEK SPISU TREŚCI

Autograf (29461 bytes)

RĘKOPIS ZYGMUNTA KRASIŃSKIEGO: MODLITWA

OPRACOWANIE: MAREK ADAMIEC
WSPÓŁPRACA: H&M

PODSTAWA TEKSTU:
ZYGUMNT KRASIŃSKI: PSALMY PRZYSZŁOŚCI 
ORAZ JULIUSZA SŁOWACKIEGO ODPOWIEDŹ NA 
"PSALMY PRZYSZŁOŚCI". OPRAC. M. KRIDL, KRAKÓW 1928.WIRTUALNA BIBLIOTEKA LITERATURY POLSKIEJ
VIRTUAL LIBRARY OF POLISH LITERATURE