Jan Kochanowski

koch.jpg (37067 bytes)
Jan Kochanowski
podobizna z nagrobka w Zwoleniu

BIOGRAM

kochan.jpg (25974 bytes)
autograf poety


TRENY
JANA KOCHANOWSKIEGO

Tales sunt hominum mentes, quali pater ipse
Juppiter auctiferas lustravit lumine terras.

ORSZULI KOCHANOWSKIEJ,
WDZIĘCZNEJ, UCIESZNEJ, NIEPOSPOLITEJ DZIECINIE, KTÓRA,
CNÓT WSZYSTKICH I DZIELNOŚCI PANIEŃSKIEJ POCZĄTKI WIELKIE
POKAZAWSZY, NAGLE, NIEODPOWIEDNIE, W NIEDOSZŁYM WIEKU SWOIM,
Z WIELKIM A NIEZNOŚNYM RODZICÓW SWYCH ŻALEM ZGASŁA
- JAN KOCHANOWSKI, NIEFORTUNNY OCIEC,
SWOJEJ NAMILSZEJ DZIEWCE Z ŁZAMI NAPISAŁ.
NIE MASZ CIĘ, ORSZULO MOJA!

INCIPIT

TREN 1 Wszytki płacze, wszytki łzy Heraklitowe...
TREN 2 Jeslim kiedy nad dziećmi piórko miał zabawić...
TREN 3 Wzgardziłaś mną, dziedziczko moje ucieszona!...
TREN 4 Zgwałciłaś, niepobożna Śmierci, oczy moje...
TREN 5 Jako oliwka mała pod wysokim sadem...
TREN 6 Ucieszna moja śpiewaczko! Safo słoweńska!...
TREN 7 Nieszczęsne ochędóstwo, żałosne ubiory...
TREN 8 Wielkieś mi uczyniła pustki w domu moim...
TREN 9 Kupić by cię, Mądrości, za drogie pieniądze!...
TREN 10 Orszulo moja wdzięczna, gdzieś mi się podziała?...
TREN 11 Fraszka cnota! - powiedział Brutus porażony...
TREN 12 Żaden ojciec podobno barziej nie miłował...
TREN 13 Moja wdzięczna Orszulo, bodaj ty mnie była...
TREN 14 Gdzie te wrota nieszczęsne, którymi przed laty...
TREN 15 Erato złotowłosa i ty, wdzięczna lutni...
TREN 16 Nieszczęściu k'woli a swojej żałości...
TREN 17 Pańska ręka mię dotknęła...
TREN 18 My, nieposłuszne, Panie, dzieci Twoje...
TREN 19 - ALBO SEN Żałość moja długo w noc oczu mi nie dała...
EPITAFIUM HANNIE KOCHANOWSKIEJ

BRZMIENIE TEKSTU WEDŁUG:
JAN KOCHANOWSKI, TRENY. WSTĘP I OPRAC. 
T. SINKO, WROCŁAW 1950.
DOŁĄCZONO EPITAFIUM HANNIE KOCHANOWSKIEJ

OPRACOWANIE: MAREK ADAMIEC
WSPÓŁPRACA: H&M

 WIRTUALNA BIBLIOTEKA LITERATURY POLSKIEJ
VIRTUAL LIBRARY OF POLISH LITERATURE