WŁADYSŁAW STANISŁAW REYMONT

CHŁOPI

Władysław Stanisław Reymont (25280 bytes)
WŁADYSŁAW STANISŁAW REYMONT
[Z WŁASNORĘCZNĄ DEDYKACJĄ PISARZA]

BIOGRAM

Chłop w kapeluszu (12764 bytes)
PIOTR MICHAŁOWSKI: CHŁOP W KAPELUSZU

Pogrzeb chłopski (27719 bytes)

JÓZEF SZERMENTOWSKI: POGRZEB CHŁOPSKI

OPRACOWANIE: MAREK ADAMIEC
WSPÓŁPRACA: H&M

PODSTAWA TEKSTU
WŁADYSŁAW STANISŁAW REYMONT: DZIEŁA WYBRANE
RED. H. MARKIEWICZ, J. SKÓRNICKI,  T. 1-12, 
KRAKÓW 1957.WIRTUALNA BIBLIOTEKA LITERATURY POLSKIEJ
VIRTUAL LIBRARY OF POLISH LITERATURE