BOGURODZICA

 


 Fragment odpisu

NOTA


BOGURODZICA

 


 TRANSKRYPCJA ZAPISU SPRZED 1408


TRANSKRYPCJA ZAPISU Z POCZĄTKU  XV WIEKU


TRANSKRYPCJA ZAPISU Z DRUGIEJ POŁOWY XV WIEKU


TRANSKRYPCJA ZAPISU W: 
JAN ŁASKI: COMMUNE INCLICTI POLONIE REGNI PRIVILEGIUM CONSTITUTIONUM ET INDULTUUM PUBLICITUS DECRETORUM APPROBATORUMQUE..., 1506


PRZEKŁAD ŁACIŃSKI Z POCZĄTKU XVI WIEKU
[DRUGA REDAKCJA]

 


ILUSTRACJE


NAJDAWNIEJSZY ZAPIS RĘKOPISMIENNY


STATUT ŁASKIEGO


RYSUNEK ZAGINIONEGO RĘKOPISU Z KOŃCA XV WIEKU

 


TEKST BOGURODZICY,
TRANSKRYPCJE TEKSTU I PRZEKŁAD ŁACIŃSKI NA PODSTAWIE:
BOGURODZICA. OPRACOWAŁ J. WORONCZAK, WSTĘP JĘZYKOZNAWCZY: E. OSTROWSKA. OPRACOWANIE MUZYKOLOGICZNE: H. FEICHT, WROCŁAW 1957;
BIBLIOTEKA PISARZÓW POLSKICH SERIA A NR 1.

OPRACOWANIE: MAREK ADAMIEC
WSPÓŁPRACA: H&M.WIRTUALNA BIBLIOTEKA LITERATURY POLSKIEJ
VIRTUAL LIBRARY OF POLISH LITERATURE