JULIAN URSYN NIEMCEWICZ
POWRÓT POSŁA

KOMEDIA W TRZECH AKTACH
PRZEZ
JULIANA URSYNA NIEMCEWICZA
POSŁA INFLANCKIEGO

Julian Ursyn Niemcewicz (13941 bytes)
JULIAN URSYN NIEMCEWICZ
PORTRET ANTONIEGO BRODOWSKIEGO

BIOGRAM

 

 

 

 

 

 

 

TEKST NA PODSTAWIE:
JULIAN [URSYN] NIEMCEWICZ: POWRÓT POSŁA. KOMEDIA W TRZECH AKTACH ORAZ WYBÓR BAJEK POLITYCZNYCH Z EPOKI SEJMU WIELKIEGO. ZE WSTĘPEM I Z OBJAŚNIENIAMI S. KOTA, WROCŁAW 1950.

LIBERIUS SI
DIXERO QUID, SI FORTE IOCOSIUS, HOC MIHI IURIS
CUM VENIA DABIS.

HORATIUS

OSOBY:
PAN PODKOMORZY
PANI PODKOMORZYNA
STAROSTA GADULSKI, koligat Podkomorzyny
STAROŚCINA, żona jego z powtórnego małżeństwa
TERESA, córka starosty z pierwszego małzeństwa, wyhowana u Podkomorostwa
WALERY, syn Podkomorostwa, amant Teresy
ZARMANCKI, kawaler modny, zalecający się do Teresy
AGATKA, pokojowa Podkomorzyny
JAKUB, lokaj
KOZAK Szarmanckiego

SCENA NA WSI U PODKOMOROSTWA

Suponuje się, że rzecz się odprawia 
podczas limity przed zebraniem się nowego wyboru posłów

DO JAŚNIE WIELMOŻNEGO...

DO CZYTELNIKA

PRZEDMOWA DO DRUGIEJ EDYCJI

AKT PIERWSZY

AKT DRUGI

AKT TRZECI

OPRACOWANIE: MAREK ADAMIEC
WSPÓŁPRACA: H&MWIRTUALNA BIBLIOTEKA LITERATURY POLSKIEJ
VIRTUAL LIBRARY OF POLISH LITERATURE