Karta tytułowa

KARTA TYTUŁOWA 

BIOGRAM


ŁUKASZ GÓRNICKI

DWORZANIN POLSKI


Jest roskazanie listowne Krola Jego Miłości, aby żaden mimo Macieja Wirzbiętę tych książek do lat dziesiąci nie drukował, ani indziej drukowanych w państwie Jego Krolewskiej M. przedawał. A kto się nad roskazanie Krolewskie tego poważy, ten księgi takowe, co ich kolwiek będzie miał, straci wszytki, i nad to dziesięć grzywien złota winy zapłaci.

DWORZANIN POLSKI

DEDYKACJA

PIRWSZA KSIĘGA DWORZANINA [1]

PIRWSZA KSIEGA DWORZANINA [2]

KSIĘGA WTORA DWORZANINA [1]

KSIĘGA WTORA DWORZANINA [2]

KSIĘGA TRZECIA DWORZANINA [1]

KSIĘGA TRZECIA DWORZANINA [2]

KSIĘGA TRZECIA DWORZANINA [3]

KSIĘGA CZWARTA DWORZANINA [1]

KSIĘGA CZWARTA DWORZANINA [2]

KSIĘGA CZWARTA DWORZANINA [3]

POCZĄTEK SPISU TREŚCI

PRZYGOTOWANIE TEKSTU: HELENA DRAGANIK
OPRACOWANIE: 
MAREK ADAMIEC;
WSPÓŁPRACA H&M

POSZCZEGÓLNE KSIĘGI
ZE WZGLĘDU NA WIELKOŚĆ
ZOSTAŁY PODZIELONE NA
MNIEJSZE CZĘŚCI,
OZNACZONE NAWIASAMI KWADRATOWYMI.


Znak drukarski Macieja Wirzbięty
ZNAK DRUKARNI
MACIEJA WIRZBIĘTY


PODSTAWA TEKSTU:
ŁUKASZA GÓRNICKIEGO, DZIEŁA WSZYSTKIE. PIERWSZE WYDANIE ZBIOROWE, 
T. 1, WARSZAWA 1886;
TEKST SKORYGOWANY NA PODSTAWIE:
ŁUKASZ GÓRNICKI, DWORZANIN POLSKI. 
OPRAC. R. POLLAK, WROCŁAW 1954

 WIRTUALNA BIBLIOTEKA LITERATURY POLSKIEJ
VIRTUAL LIBRARY OF POLISH LITERATURE