Jan Kochanowski
ODPRAWA POSŁÓW GRECKICH

PODANA NA TEATRUM PRZED KRÓLEM JEGO MŚCIĄ
I KRÓLOWĄ JEJ MŚCIĄ
W JAZDOWIE POD WARSZAWĄ
DNIA 12 STYCZNIA ROKU PAŃSKIEGO 1578,
NA FEŚCIE U JEGO MŚCI PANA
PODKANCLERZEGO KORONNEGO

DEDYKACJA

PERSONY

DRAMAT

OPRACOWANIE:
MAREK ADAMIEC; WSPÓŁPRACA H&M

BIOGRAM

WEDŁUG  J. KOCHANOWSKI, ODPRAWA POSŁÓW GRECKICH, OPRAC. T. ULEWICZ, WROCŁAW 1962.WIRTUALNA BIBLIOTEKA LITERATURY POLSKIEJ
VIRTUAL LIBRARY OF POLISH LITERATURE