Stefan Żeromski

Stefan Żeromski
Stefan Żeromski
fotografia z roku 1904 (Zakopane)

BIOGRAM

OPOWIADANIA, PUBLICYSTYKA

"ROZDZIÓBIĄ NAS KRUKI, WRONY..."

POGANIN

DOKTÓR PIOTR

SIŁACZKA

ANANKE

ZMIERZCH

ELEGIA

PO SEDANIE

ZŁE PRZECZUCIE

"ACH, GDYBYM KIEDY DOŻYŁ TEJ POCIECHY..."

LEGENDA O "BRACIE LEŚNYM"

PUSZCZA JODŁOWA

NA PROBOSTWIE W WYSZKOWIE


TEKSTY UTWORÓW  WEDLE EDYCJI:

STEFAN ŻEROMSKI, NOWELE, OPOWIADANIA, FRAGMNETY. 
WYBÓR WSTĘP I OBJAŚNIENIA K. WYKA, WARSZAWA 1946;
STEFAN ŻEROMSKI, ELEGIE I INNE PISMA LITERACKIE I SPOŁECZNE
WYD. W. BOROWY, WARSZAWA 1928.

OPRACOWANIE: MAREK ADAMIEC; WSPÓŁPRACA: H&MWIRTUALNA BIBLIOTEKA LITERATURY POLSKIEJ
VIRTUAL LIBRARY OF POLISH LITERATURE