MIKOŁAJ REJ

KRÓTKA ROZPRAWA...

Mikołaj Rej - autograf (36472 bytes)
AUTOGRAF MIKOŁAJA REJA

BIOGRAM

KRÓTKA ROZPRAWA
MIĘDZY TRZEMA OSOBAMI,
PANEM, WÓJTEM A PLEBANEM,
KTÓRZY I SWE, I INNYCH
LUDZI PRZYGODY WYCZYTAJĄ,
A TAKIEŻ I ZBYTKI,
I POŻYTKI
DZISIEJSZEGO ŚWIATA
[1543]


NA PODSTAWIE:
MIKOŁAJ REJ, PISMA WIERSZEM.
OPRAC. J. KRZYŻANOWSKI, WROCŁAW 1954.

OPRACOWANIE: MAREK ADAMIEC
WSPÓŁPRACA: H&MWIRTUALNA BIBLIOTEKA LITERATURY POLSKIEJ
VIRTUAL LIBRARY OF POLISH LITERATURE