JULIUSZ SŁOWACKI

GENEZIS Z DUCHA

MODLITWA


GENEZIS Z DUCHA
[tzw. redakcja ostateczna]

 


[DWIE DEDYKACJE ]


krolduch.jpg (82381 bytes)


AUTOGRAF SŁOWACKIEGO Z OKRESU MISTYCZNEGO
"KRÓL-DUCH"

BIOGRAMPODSTAWĄ TEKSTU JEST WERSJA ZAPREZENTOWANA W:
J. SŁOWACKI, DZIEŁA WSZYSTKIE. POD RED. J. KLEINERA,
DZIAŁ DRUGI: UTWORY WYDANE Z PUŚCIZNY RĘKOPIŚMIENNEJ;
TOM XIV. OPRACOWALI W. FLORYAN I J. KLEINER, WROCŁAW 1954.

ZGODNIE ZE SPECYFIKĄ JĘZYKA HTML WYRÓŻNIENIA OZNACZONE
ROZSTRZELONYM DRUKIEM ZASTĄPIONO POGRUBIENIEM.

OPRACOWANIE: MAREK ADAMIEC;
WSPÓŁPRACA H&MWIRTUALNA BIBLIOTEKA LITERATURY POLSKIEJ
VIRTUAL LIBRARY OF POLISH LITERATURE