WACŁAW POTOCKI
OGRÓD NIE PLEWIONY... I INNE WIERSZE

Rękopis Wacława Potockiego (30839 bytes)
REPRODUKCJA RĘKOPISU WACŁAWA POTOCKIEGO
- PERIOD ÓSMY Z TRENÓW NA ŚMIERĆ SYNA STEFANA

BIOGRAM

UTWORY NA PODSTAWIE WYDANIA:


WACŁAW POTOCKI: PISMA WYBRANE. OPRACOWAŁ J. DÜRR-DURSKI, T 1-2, WARSZAWA 1953

SPIS WIERSZY

TYTUŁ

INCIPIT

ZE ZBIORU

OGRÓD, ALE NIE PLEWIONY...

DO ŻAŁOSNEJ KORONY POLSKIEJ PO TRAKTATACH TURECKICH

Wzdychasz mężna dziewojo, sarmackiego rodu...

INWENTARZ PODGÓRSKICH MAJĘTNOŚCI

Żebym dosyć twojemu uczynił żądaniu...

NA OGRÓD NIE WYLEWIONY

W las idąc, czytelniku, słuszna wprzódy że się...

PRUSKA POLSZCZYZNA

Jadąc przez Prusy, w karczmie stanąłem popasem...

CZŁOWIEK IGRZYSKO BOŻE

Cóż jest świat? Szachownica. Właśnie mu to służy...

BANKIET WŁOSKI

To sam, będąc w kościele, to przez swoje sługi

Z OKAZJEJ UCIECZKI SROMOTNEJ PILAWIECKIEJ

Niewdzięczne żałowania wspominanie rzeczy...

KTO MOCNIEJSZY, TEN LEPSZY

"Temu nieborakowi wsi wzięły kaduki."...

WIELBŁĄD DO TAŃCA

Znaczny książę we Włoszech, zwyczajna nowina,

ŁYSY CZAPKĘ KOMINKIEM

Wej, łysemu kominem czapka na łbie stoi...

MORTUUS UT VIVANS, VIVUS MORIARIS OPORTET

Jeśli chcesz żyć umarszy, umrzy za żywota...

BRATERSKA ADMONICJA DO ICHMOŚCIÓW...

Sprośna swawola, nikczemna pieszczota!...

DO JEDNEGO, CO WZIĄŁ BIBLIOTEKĘ W POSAGU

Nie znał adam do siebie swojej niedołęgi...

OPAK

Przyjadę do szlachcica w przyjacielskiej sprawie...

FORTEL NA NIEDYSKRETNYCH GOŚCI

Inaczej możni żyją, inaczej prywatni...

SZKODZI TRUNEK NA FRASUNEK

Nad intratę żył szlachcic o jednej wsi szumno...

Z WIELKIEJ CHMURY MAŁY DESZCZ

Skoro się pod pijany wieczór o coś zwadzą...

KATOLIK Z LUTREM

Katolikowi luter tę kwestyję zadał...

BABA

Że mięsa nie jem, starą trzymający modę...

PAMIĘĆ

Pamięć jest jako niewód: skoro go roztoczy...

DZIWNE RZECZY BOSKIE

Ze wszystkich rzeczy, które Bóg na świecie stworzył...

BARANIE FLAKI ALBO NALEWAJKI

Widząc pannę baranie ktoś jedzącą flaki...

ECHO JEDNEJ DWORKI PIJANEJ

Coć znać tę pannę boli; wczora była zdrowa...

SWĄ PIĘDZIĄ SIĘ MIERZYĆ

Zawieszono mi z klatką czyżyka przy szczygle...

PRZYCZYNY OZIĘBŁOŚCI W NABOŻEŃSTWIE

Skąd tych czasów w kościele katolickim schizmy...

PHYSICUM AXIOMA. DRUGIE TAKIEŻ

Pięć zmysłów każde ciało w żywiącej ma duszy...

ŚWIAT JEST KSIĘGĄ. NA TOŻ DRUGI RAZ

Cóż jest świat? Świat jest księga albo pismo boże...

INKAUST DO GŁOWY NALEŻY

Siedząc onegda pana dyrektora...

DYSPUTA Z LUTREM O OBRAZIECH

Nie wiedząc, jako się chleb Pańskim stawa ciałem...

ŻE KSIĘŻEJ WŁAŚNIE NALEŻY...

Patrząc, co tu pieniądze złego w ludziach robią...

NATURA WSZYTKIM JEDNAKA

Gwałtem nas chce natura wszędy zrównać, a my...

JĘZYK

Powierzchowne w człowieku uważając zmysły...

NA EKSPEDYCJĄ POLSKĄ POD KAMIENIEC...

A dokądże Polacy? znać, że gdzieś nieblisko...

ZŁODZIEJ Z KURWĄ

Stanął w karczmie noclegiem pachołek wojskowy...

MACIERZONKA ALBO MACIERZA...

Uwiła sobie dziewka...

NIERZĄDEM POLSKA STOI

Nierządem, powiedział ktoś dawno, Polska stoi

NIESTATEK RZECZY ZIEMSKICH

Stanęła Wisła; mógłby działa po niej toczyć...

ALIUS DE ALIO IUDICAT, DIES SUPREMUS DE OMNIBUS

Dzisiejszy o wczorajszym, jako się człek rządził...ZE ZBIORU

PERIODY

PERIOD PIERWSZY

O stu strun cytrę nastroiwszy smutną...

PERIOD WTÓRY

Jako wrzącego kocioł więc ukropu...

PERIOD ÓSMY

Ludzie z ziemie, ja w ziemię złoto moje kopię...

PERIOD DZIEWIĄTY

Precz stąd muzyka i ucieszne pieśni...

PERIOD CZTERNASTY

Cóż słabszego nad człowieka!...

PERIOD PIĘTNASTY

Pięknie ktoś nazwał i barzo do rzeczy...

PERIOD SZESNASTY

Wielkiż ten swiat i lada co i niegodzien, żeby...

PERIOD SIEDEMNASTY

Wszystko sen, wszystko mara, cokolwiek tu okiem...

PERIOD OŚMNASTY

Pisać czy płakać będę, czy oboje razem...NOWY ZACIĄG  POD CHORĄGIEW STARĄ TRYUMFUJĄCEGO JEZUSA ...

FRAGMENTY


OPRACOWANIE: MAREK ADAMIEC; WSPÓŁPRACA: H&M

POCZĄTEK SPISUWIRTUALNA BIBLIOTEKA LITERATURY POLSKIEJ
VIRTUAL LIBRARY OF POLISH LITERATURE