KAROL IRZYKOWSKI

 

SŁOŃ 
WŚRÓD PORCELANY.

STUDIA NAD NOWSZĄ
MYŚLĄ LITERACKĄ 
W POLSCE

 

SPIS TREŚCI

MNIEJ CIERPLIWYM CZYTELNIKOM RADZI AUTOR ZACZĄĆ LEKTURĘ OD SZKICÓW NASTĘPUJĄCYCH: 
BZIKI TEATROLOGÓW, FUTURYZM A SZACHY, TALENT JAKO FETYSZ, IMPONDERABILIA, NURT UCZUCIA W "TRENACH", GODNOŚĆ KRYTYKI, TAJEMNICA NOCY LISTOPADOWEJ.

WSTĘP

ŚCIĘCIE TRZECH GORGON

1. PROGRAMOFOBIA

2. PLAGIATOWY CHARAKTER PRZEŁOMÓW LITERACKICH W POLSCE

W OBLĘŻENIU

UZUPEŁNIENIA PÓŹNIEJSZE. PRAWO REPRODUKCJI. ZRYWANIE WĄTKÓW. 
ADAMICI.. O SZACUNEK DLA PIERWSZEJ RĘKI.

3. NIEZROZUMIALSTWO

INTER AUGURES. (SŁABA ODPOWIEDŹ OSACZONEGO ZROZUMIALCA)

DWA F

FUTURYZM A SZACHY

UROKI NATURALIZMU

NA GIEWONCIE FORMIZMU (TEORIA P. CHWISTKA)

CZTERY RZECZYWISTOŚCI. O TREŚCI ANEGDOTYCZNEJ. CZTERY TYPY SZTUKI. OSCYLACJA. FORMIZM. "ODDAWANIE". KRYTYKA OSCYLACJI I DEFORMACJI. STOPNIE PROBLEMÓW FORMY. ANALIZA PRZYKŁADÓW.

DADANAIZM

LIKWIDACJA FUTURYZMU

BZIKI TEATROLOGÓW

NIEISTOTNE EKSPERYMENTY

UWAGI O TZW. UPADKU TWÓRCZOŚCI DRAMATYCZNEJ W POLSCE

PRZESĄDY I PRZESADY KRYTYKI

Z PRZESĄDÓW KRYTYKI LITERACKIEJ

O TRAGIZMIE. USTĘP Z ARTYKUŁU 
Z POWODU "POŁUDNICY"

TABUTERIA

(Z ARTYKUŁU PT. SPIRITUS FLAT UBI VULT ET QUOMODO VULT)

CHARAKTEROLOGIA. USTĘP Z ROZPRAWY PROLEGOMENA DO CHARAKTEROLOGII.

TALENT JAKO FETYSZ

GODNOŚĆ KRYTYKI

PRO DOMO SUA

IMPONDERABILIA, CZYLI RZECZY "NIEPOTRZEBNE"

"WALKA O TREŚĆ"

DWAJ TEORETYCY

DOPING, RAMIARSTWO I PERSPEKTYWIZM A MERYTORYZM

DOPING. PERSPEKTYWIZM I RAMIARSTWO. INDYWIDUALIZM. SZTUKA I ŻYCIE. UNIWERSALIZM  I PRACA. MERYTORYZM.

"BURMISTRZ MARZEŃ NIEZAMIESZKANYCH"

JEDNOSTKA NA ŚLEDZTWIE SPOŁECZNYM

PIŁA MARKSISTYCZNA

PREKURSOR TZW. ESTETYKI PROLETARIACKIEJ

LITERATURA A SOCJALIZM

TAJEMNICA NOCY LISTOPADOWEJ

TWARDY DEBIUTANT. BOHATER PIENIACTWA. ŚWIADOMOŚĆ "KLASOWA". SPOJRZENIE OD DOŁU. ZDEMASKOWANIE "KORDIANÓW". KRYTYKA KOMPROMITACJONIZMU. QUI PRO QUO. BRAT ZABIŁ BRATA. REWIZJA WEDŁUG "GDYBY". MONTAŻ CZY FABUŁA?

PRAWO SERCA

NURT UCZUCIA W TRENACH


POCZĄTEK SPISU TREŚCI

PRZYGOTOWANIE TEKSTU: HELENA DRAGANIK;
OPRACOWANIE: MAREK ADAMIEC, WSPÓŁPRACA H&M;
PRZYPISY AUTORA OZNACZONO W TEKŚCIE 
NAWIASAMI KWADRATOWYMI []


PODSTAWA TEKSTU:
KAROL IRZYKOWSKI, PISMA. POD RED. A. LAMA;
SŁOŃ WŚRÓD PORCELANY, LŻEJSZY KALIBER, KRAKÓW 1976; 
PORTRET AUTORA: WSPÓŁCZEŚNI PISARZE POLSCY, SERIA I; WYDAWNICTWO KOMITETU GŁÓWNEGO TYGODNIA KSIĄŻKI POLSKIEJ, 1933WIRTUALNA BIBLIOTEKA LITERATURY POLSKIEJ
VIRTUAL LIBRARY OF POLISH LITERATURE