MIKOŁAJ SĘP SZARZYŃSKI

RYTMY ABO WIERSZE POLSKIE


1.jpg (7258 bytes)


RYTMY ABO WIERSZE POLSKIE

TYTUŁ

INCIPIT

NA HERB JEGO M. PANA JAKUBA LEŚNIOWSKIEGO,
PODCZASZEGO ZIEMIE LWOWSKIEJ
Gryfowie strzegą złota i biją się o nie...
JEGO MOŚCI PANU JAKUBOWI LEŚNIOWSKIEMU,
PODCZASZEMU ZIEMIE LWOWSKIEJ, PANU I BRATU MNIE MIŁOŚCIWEMU
NAPIS NA STATUĘ
ABO NA OBRAZ ŚMIERCI
Córa to grzechowa...
SONET I.
O KRÓTKOŚCI I NIEPEWNOŚCI ŻYWOTA CZŁOWIECZEGO
Echej, jak gwałtem obrotne obłoki...
SONET II.
NA ONE SŁOWA JOPOWE:
HOMO NATUS DE MULIERE, BREVI VIVENS TEMPORE ETC.
Z wstydem poczęty człowiek, urodzony...
SONET III.
DO NAJŚWIĘTSZEJ PANNY
Panno bezrówna, stanu człowieczego...
SONET IIII.
O WOJNIE NASZEJ, KTÓRĄ WIEDZIEMY Z SZATANEM, ŚWIATEM I CIAŁEM
Pokój - szczęśliwość, ale bojowanie...
SONET V.
O NIETRWAŁEJ MIŁOŚCI RZECZY ŚWIATA TEGO
I nie miłować ciężko, i miłować...
SONET VI.
DO PANA MIKOŁAJA TOMICKIEGO
Tomicki, jesli nie ganią owego,
PIEŚŃ I NA PSALM DAWIDÓW XIX.
COELI ENARRANT GLORIAM DEI.
Narodzie, głupią mądrością chłubliwy...
PIEŚŃ II NA PSALM DAWIDÓW LII.
QUID GLORIARIS IN MALITIA, QUI POTENS ES IN INIQUITA.
Czemu się chłubisz, tyrannie,
III. PSALMU LVI PARAPHRASIS
LAMENT KOŚCIOŁA POWSZECHNEGO.
MISERERE MAI, DEUS, QUONIAM CONCULAVIT ME HOMO
Racz się nade mną zmiłować, mój Panie,
IIII. PSALMU CXXX PARAPHRASIS.
DE PROFUNDIS CLAMAVI AD TE, DOMINE.
W grzechach srogich ponurzony,
V. PIEŚŃ NA KSZTAŁT PSALMU LXX.
DEUS, IN AUDITORIUM MEUM INTENDE.
Ciebie, wszego stworzenia o obrońco wieczny,
VI. PIEŚŃ. NA KSZTAŁT PSALMU CXXIII.
AD TE LEVAVI OCULOS MEOS.
Panie nasz wszechmogący, wieczny, niepojęty,
PIEŚŃ I.
O BOŻEJ OPATRZNOŚCI NA ŚWIECIE
Nie trafunek przygodny ludzkie sprawy rządzi...
PIEŚŃ II.
O RZĄDZIE BOŻYM NA ŚWIECIE.
Wiekuista mądrości, Boże niezmierzony,
PIEŚŃ III.
O WIELMOŻNOŚCI BOŻEJ.
Od Boga wszytko; Pan to dobrotlwy,
PIEŚŃ IIII
O CNOCIE ŚLACHECKIEJ.
Zacni się rodzą z zacnych i cnotliwych...
PIEŚŃ V. O FRIDRUSZU,
KTÓRY POD SOKALEM ZABIT OD TATARÓW ROKU PAŃSKIEGO 1519
Umysł stateczny i w cnotach gruntowny...
PIEŚŃ VI. O STRUSIE,
KTÓRY ZABIT NA RASTAWICY OD TATARÓW ROKU PAŃSKIEGO [1571]
Izaż wódz tebański, iż umarł zgromiwszy...
PIEŚŃ VII.
STEFANOWI BATOREMU, KRÓLOWI POLSKIEMU.
Królowi hymn możnemu śpiewajmy, Kameny!
PIEŚŃ VIII.
IŻ ROZUM CZŁOWIEKOWI POTRZEBNIEJSZY NIŻ SKARBY.
Złoto znać na strzechstenie, człowieka na złocie;
PIEŚŃ IX.
IŻ PRÓŻNE CZŁOWIECZE STARANIE BEZ BOŻEJ POMOCY.
Mając umysł stateczny czynić, co należy,
O TYMŻE EPIGRAMMA,
ALBO NAPIS KRÓTKI.
Bóg nas, Bóg rządzi.
3.jpg (10006 bytes)
EPITAFIA, EPIGRAMMATA,
NAGROBKI, NAPISY KRÓTKIE I INSZE DROBIAZGI
NAGROBEK PANU JANOWI STARZECHOWSKIEMU
WOJEWODZIE PODOLSKIEMU, STAROŚCIE SAMBORSKIEMU I DROHOBYCKIEMU.
Herby i zbrojej obraz i twojego...
NAGROBEK MARCINOWI STARZECHOWSKIEMU,
DZIECIĘCIU JENO XXX ŻYWEMU.
Raz złotowłosy za żywota mego...
DRUGI TEMUŻ
Długa nadzieja, radość krótka, żal płaczliwy...
NA ŚMIERĆ PANIEJ WOJEWODZINEJ SĘDOMIRSKIEJ
ZOFIEJ ZE SPROWA ODROWĄŻÓWNY KOSTCZYNEJ, KTÓRA UMARŁA ANNO DOMINI 1580, MENSE IULIO
PIERWSZY NAPIS
Jeśli, jako kto żywot wiódł, śmierć pokazuje...
INSZY TEJŻE
Patrząc na twoje cnoty, a wzrok ku naszemu...
INSZY TEJŻE
Skromność, hojność, układność, wspaniałość, pokora,
INSZY TEJŻE
Twój grób widzimy, pani zacnych królów plemię...
INSZY TEJŻE
Domy, skąd cześć śmiertelną wiodłaś, dobrze znając,
PANNIE ZOFIEJ KOSTCZANCE, WOJEWODZIANCE
SĘDOMIRSKIEJ, KTÓRA, PIERWEJ ZACHORZAWSZY,
PÓŹNIEJ TRZEMA DNIOMA, NIŻ MACOCHA, UMARŁA.
NAPIS PIERWSZY
Panieństwa kwiatek tu leży schowany,
WTORY
Zwyczaje, dom, urodę, kiedym była żywą,
TRZECI
"Czemuś zwyczaj zmieniła? (rzekła, gdy poznała...
NAGROBEK JEDNEJ PANNIE
Tu on najpiękniejszy kwiat panieńskiej młodości...
EPITAPHIUM RZYMOWI
Ty, co Rzym wpośród Rzyma chcąc baczyć, pielgrzymie,
PANNIE JADWIDZE TARŁÓWNIE
(POTYM WOJEWODZINEJ RUSKIEJ) KWOLI
Piorunem strasznym olbrzymy pobite...
FRASZKA Z MARTIALISZA
Piszą: król Agatokles gdy swoim cześć sprawiał,
Z TEGOŻ FRASZKA.
Ubogiś? Ubogim być musisz zawżdy. Czemu?
NA HERB PÓŁKOZA
ALIAS OŚLA GŁOWA.
Pijane sługi dzieciom swym pokazywali...
NA HERB LELIWĘ
Patrzaj na dowcip Leliwy mężnego,
NA OBRAZ STEFANA BATOREGO KRÓLA POLSKIEGO.
Niebo koroną, mężnym ojczyzna go zowie,
NA TEGOŻ DRUGI OBRAZ.
Haec sunt eximii, quae cernis, principis ora...
PROŚBA DO BOGA.
Z BOECIUSA.
Na nędzną ziemię racz mieć wzgląd, Panie...
PIEŚŃ
Zaprzęż nie tygry, nie lwice, Cyprydo,
EPITAPHIUM BOLESLAO AUDACI, REGI POLONIAE
Ergo erat in fatis, Heros fortissime, quondam...
NA OBRAZ S. MARYJEJ MAGDALENY
O bene sperandi exemplum lapsis et amore
NA OBRAZ HERODIADY
Z GŁOWĄ
Ś. JANA.
Et quisquam queritur, sua si pro munere Virtus...
EPITAPHIUM
D. IOANNI STARECHOWSKI.
Hunc, longaeve senex, gemini tua pignora fratres...

STATUA KUPIDYNOWA.

Dziecię jest, ale...

STATUA FORTUNY.

Pani to wszytkiego:


Karta  (50537 bytes)

2.jpg (7842 bytes)


POCZĄTEK SPISU


PODSTAWA TEKSTU:
MIKOŁAJ SĘP-SZARZYŃSKI: RYTMY  ORAZ ANONIMOWE PIEŚNI LISTY MIŁOSNE
OPRACOWAŁ T.SINKO, KRAKÓW 1928.


SPIS TREŚCI WEDŁUG REPRODUKCJI PIERWODRUKU:
MIKOŁAJ SĘP SZARZYŃSKI, RYTMY ABO WIERSZE POLSKIE. 
WYD. P. BUCHWALD-PELCOWA, WARSZAWA 1978;
WIERSZE: STATUA KUPIDYNOWA ORAZ STATUA FORTUNY NIE ZNAJDUJĄ SIĘ W PIERWODRUKU

 

PRZYGOTOWANIE TEKSTU:  ANNA MELLER I PAWEŁ WAWRZYNIAK
OPRACOWANIE: MAREK ADAMIEC WSPÓLPRACA H&MWIRTUALNA BIBLIOTEKA LITERATURY POLSKIEJ
VIRTUAL LIBRARY OF POLISH LITERATURE