NAPIS NA STATUĘ,
ABO NA OBRAZ ŚMIERCI

 

Córa to grzechowa

Świat skazić gotowa:

Wszytko, co się rodzi,

Bądź po ziemi chodzi,

Lub w morskiej wnętrzności

I wietrznej próżności,

Jako kosarz ziele

Ostrą kosą ściele;

Tak ta wszystko składa,

Ani opowiada

Nikomu swojego

Zamachu strasznego.

I wy, co to ćcicie,

Prawda, że nie wiecie,

Jeśli nie przymierza

Ta sroga szampierza

Któremu do szyje.

Strzeż się: oto bije.

 


RYTMY ABO WIERSZE POLSKIE