NA HERB JEGO M. PANA JAKUBA LEŚNIOWSKIEGO,PODCZASZEGO ZIEMIE LWOWSKIEJ

 

Gryfowie strzegą złota i biją się o nie

Tak w południowej, jako i w północnej stronie.

Niebożęta Pigmei trudność z nimi mają,

Którzy się o ten kruszec z pilnością starają.

Ale polscy Gryfowie nie tak żądni złota,

Jako wolności stróże, w których ta ochota,

Że i umrzeć za wolność zyskiem poczytają,

Skąd też i od ojczyzny dawną wdzięczność znają.

Mimo insze przykłady i zacny podczasy

Herbownym i ojczyźnie jest wszelkimi czasy

Powodem do wolności, krwią przodków nabytej,

Z okazałej swej chęci bynamniej nieskrytej.


RYTMY ABO WIERSZE POLSKIE