INSZY TEJŻE

 

Domy, skąd cześć śmiertelną wiodłaś, dobrze znając,

A dusze nieskończonej sprawy uważając,

Nie tylko cię piramid abo mauzeołów,

Ale też godną znamy ołtarzów kościołów.

 


RYTMY ABO WIERSZE POLSKIE