NAGROBEK

PANU JANOWI STARZECHOWSKIEMU, WOJEWODZIE PODOLSKIEMU, STAROŚCIE SAMBORSKIEMU I DROHOBYCKIEMU

 

Herby i zbrojej obraz, i twojego,

Cny wojewodo, ciała ślachetnego

Widzimy smętni, iże nie życzyły

Zazdrosne Parki, by dłużej służyły

Wdzięcznej Ojczyźnie twe sprawy poczciwe,

Które tak długo będą pamiętliwe,

Jak mądrym w radzie, tak mężnym we zbrojej,

Dokąd dzielności poruczone twojej

Szyrokie potrwa Podole i póki

W bezportny Euxin Dniestr pójdzie głęboki.

 


RYTMY ABO WIERSZE POLSKIE