INSZY TEJŻE

 

Skromność, hojność, układność, wspaniałość, pokora,

Poważność, cnoty różne nie czyniły spora

W tym cnym duchu, owszem go stawiły podobnym

Onym (które już posiadł) przybytkom nadobnym,

Co, idąc różno, zgodną czynią harmoniją.

Któż rzecze: Trafunk, że ją nazwano Zofiją?

 


RYTMY ABO WIERSZE POLSKIE