NAPIS PIERWSZY

 

Panieństwa kwiatek tu leży schowany,

Twą, skwapna śmierci, ręką rozerwany.

Wżdy twój jad próżny: bo ten kwiat ku wiośnie

Onej ostatn[i]ej i wiecznej wyrośnie,

Wonie lilijej pełen i czystości,

I kwitnąć będzie prócz strachu zwiędłości,

Ozdobą onym, co na Barankową

Chwałę pieśń krzyczą, własną, czystą, nową.

 


RYTMY ABO WIERSZE POLSKIE