INSZY TEJŻE

 

Twój grób widzimy, pani, zacnych królów plemię

I cnót ¶więtych przybytku, z dziwem, czemu ziemię

Bóg tob± lub ozdobił, lubo osierocił.

Lecz słusznie: i nam pociech, i twe prace skrócił.

 


RYTMY ABO WIERSZE POLSKIE