DRUGI TEMUŻ

 

Długa nadzieja, radość krótka, żal płaczliwy

Rodziców moich, leżę tu, przedsię szczęśliwy,

Żem nie poznał nadzieje, radości, kłopota,

Podań niebacznej śmierci na progu żywota.

 


RYTMY ABO WIERSZE POLSKIE