FRASZKA Z MARTIALISZA

 

Piszą: król Agatokles gdy swoim cześć sprawiał,

Miedzy złote naczynie zawsze glinę stawiał,

Tak mieszając ubóstwo z bogactwy hardymi;

A przyczynę powiadał tę przed gośćmi swymi:

"Ja, którego Bóg sławą i państwem ozdobił,

Pomnie, iże mój ojciec z gliny garnce robił".

O, szczęśliwy, kto stanu dostawszy wielkiego,

Pomni, czym był, i baczy moc szczęścia zmiennego.

 


RYTMY ABO WIERSZE POLSKIE