TRZECI

 

"Czemu¶ zwyczaj zmieniła?" (rzekła, gdy poznała

Kostczanka ¶mierć macochy, a sama konała).

Przed tob±-m ja chadzała i zjęta chorob±

Przed tob±, droga matko, przecz konam za tob±?

Czy, iż słusznie wprzód umrze, kto pierwej zrodzony?

Wolę złamać domowy rz±d niż przyrodzony.

Czy mi chcesz być przewodni±? Nie było potrzeba:

Wiem ja z twojej nauki, gdzie droga do nieba.

 


RYTMY ABO WIERSZE POLSKIE