CYPRIAN NORWID

Cyprian Norwid
CYPRIAN NORWID -
FRAGMENT PORTRETU PANTALEONA SZYNDLERA

BIOGRAM

 Łuk tryumfalny

QUIDAM

PRZYPOWIEŚĆ

Adolescentus quidam sequentatur-
S. Marc. XIV 51
Sunt quidam de hic stantibus qui -
S. Math. XVI 28

QUIDAM

DO Z.K. WYJĄTEK Z LISTU
          I          
          II          
          III          
          IV          
          V          
          VI          
          VII          
          VIII          
          IX          
          X          
          XI          
          XII          
          XIII          
          XIV          
          XV          
          XVI          
          XVII          
          XVIII          
          XIX          
          XX          
          XXI          
          XXII          
          XXIII          
          XXIV          
          XXV          
          XXVI          
          XXVII          
          XXVIII          

POCZĄTEK SPISU TREŚCI


PODSTAWA TEKSTU:
CYPRIAN NORWID, PISMA WSZYSTKIE. ZEBRAŁ, TEKST USTALIŁ, WSTĘPEM I UWAGAMI KRYTYCZNYMI OPATRZYŁ J.W. GOMULICKI, T. 3 POEMATY, WARSZAWA 1971, S. 77-232;
PIERWODRUK: 
POEZYE CYPRIANA NORWIDA. PIERWSZE WYDANIE ZBIOROWE, LIPSK, F.A. BROCKHAUS 1863, 
BIBBLIOTEKA PISARZY POLSKICH, TOM XXI, S. 151-276.
PRZYGOTOWANIE TEKSTU: HELENA DRAGANIK.
OPRACOWANIE: MAREK ADAMIEC; WSPÓŁPRACA H&MWIRTUALNA BIBLIOTEKA LITERATURY POLSKIEJ
VIRTUAL LIBRARY OF POLISH LITERATURE