BENEDYKT CHMIELOWSKI


NOWE ATENY

ALBO AKADEMIIA WSZELKIEJ SCIENCYI PEŁNA,
NA RÓŻNE TYTUŁY JAK NA CLASSES PODZIELONA,
MĄDRYM DLA MEMORYJAŁU,
IDIOTOM DLA NAUKI, POLITYKOM DLA PRAKTYKI,
MELANKOLIKOM DLA ROZRYWKI ERYGOWANA

ALIAS
O BOGU, BOŻKÓW MNÓSTWIE, SŁÓW PIĘKNYCH WYBORZE,
KWESTYJ CUDNYCH WIELE, O SYBILLÓW ZBIORZE,
O ZWIERZU, RYBACH, PTAKACH, O MATEMATYCE,
O CUDACH ŚWIATA, LUDZI RZĄDACH, POLITYCE,
O JĘZYKACH I DRZEWACH, O ŻYWIOŁACH, WIERZE, 
HIEROGLIFIKACH, GADKACH, NARODÓW MANIERZE,
CO KRAJ KTÓRY MA W SOBIE DZIWNYCH CIEKAWOŚCI,
CAŁY ŚWIAT OPISANY Z GRUNTU W SŁÓW KRÓTKOŚCI.

CO WSZYSTKO STAŁO SIĘ WIELKĄ PRACĄ AUTORA TU ENIGMATICE WYRAŻONEGO:
IMIĘ WIOSNA ZACZYNA WIELKIEJ NOCY BLISKO
GŁOWĘ W PIWIE I MIODZIE ZAWRACA NAZWISKO.

TO JEST
PRZEZ XIĘDZA BANEDYKTA CHMIELOWSKIEGO
DZIEKANA ROHATYŃSKIEGO, FIRLEJOWSKIEGO,
PODKAMIENIECKIEGO PASTERZA 

BIOGRAM

SŁÓW KILKA O EDYCJI TEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA INTERNETOWEGO
MĄDRYM DLA MEMORYJAŁU,
IDIOTOM DLA NAUKI, POLITYKOM DLA PRAKTYKI,
MELANKOLIKOM DLA ROZRYWKI ERYGOWANEGO

NOWE ATENY...

DO CZYTELNIKA

TEOLOG W BOSKICH RZECZACH IDIOTA...
SCIENCJA KRÓTKA I PROSTA O BOGU.

ŚWIAT NA WIOSNĘ OD BOGA STWORZONY

O RAJU ZIEMSKIM
- CZY JEST I GDZIE JEST?

ŚWIĘTE OSTATKI, NASZE DOSTATKI -
NOWE KATAKUMBY ŚWIĘTYCH CIAŁ PEŁNE...

DO ZOILA

ŚWIĘTE OSTATKI - CIĄG DALSZY: CZY SALOMON KRÓL ZBAWIONY, PLATO - NA JAKIEJ ZBAWIENIA CZY POTĘPIENIA DRODZE...

ZŁA WIARA I OFIARA ALBO SCIENCYA O BOŻKACH POGAŃSKICH

JADÓW I CZARTOWSKICH ZDRAD MATKA THESSALIA

DALSZE CZARTOWSKIE SPRAWY

O OPĘTANYCH

O MAGII CZYLI CZARNOKSIĘSTWIE

CUDOWNE SKUTKI I PRZYKŁADY CZARNOKSIĘSTWA

O UPIERACH

REMEDIA ŚWIĘTE PRZECIW CZAROM I CZARTOM

O ASTRONOMII, ASTROLOGII I PROGNOSTYKACH

CZWORO JAK JEDNO, ALBO CZTERY ŚWIATA ELEMENTY

ASTROLOGIA.
CO ZNACZĄ FIZJOGNOMICZNE ZNAKI W CZŁOWIEKU...

...O LUDZIACH MIRABILLIA:
O GIGANTACH, O PIGMEJCZYKACH, EXTRAORDYNARYJNEJ MOCY OSOBY...

ABRYS ŻYWY NIE ŻYWYCH.
MEMORYJAŁ ALFABETYCZNY OSÓB PAMIĘTANIA LUBO TEŻ ZAPOMNIENIA GODNYCH...

MUNDI MIRABILIA.
O LOTOWEJ ŻONIE, O FENIXIE PTAKU,
 O JEDNOROŻCU ZWIERZU...

MIRABILLIA & IMPOSSIBILIA NIEKTÓRE:
O RYBIE LEWIATAN, BABILOŃSKIEJ WIEŻY...

NOWY ZWIERZYNIEC,
WYBORNYCH TYLKO I OSOBLIWYCH ZWIERZĄT PEŁNY

O ZWIERZĘTACH.
CZY WSZYSTKIE ZWIERZĘTA BYŁY W KORABIU NOEGO?

PTACTWO.
PTACTWO WIESZCZE

REPTILIA - TO JEST
RZECZY CZOŁGAJĄCE SIĘ PO ZIEMI

PSZCZOŁY, MRÓWKA. 
O WODNYCH ZWIERZĘTACH NATURALNA SCIENCYA

WSKRZESZONA DODONA, DE NOVO 
WSZCZEPIONA HERCINA...

DROGICH SZKATUŁA KAMIENI

O POLSKIM KRÓLESTWIE

JĘZYK POLSKI.
 MONETA, ŻELAZO. 
CO W POLSCE JEST ZŁEGO

CUCOŁOWCE

NOWY PEREGRYNANT,
STAREGO ŚWIATA LUSTRATOR

NOWY PEREGRYNANT, 
WĘGIERSKIE KRÓLESTWO I OKOLICE LUSTRUJĄCY...

NOWY PEREGRYNANT, WIELKĄ BRYTANIĘ, MOSKWĘ I ZIEMIĘ ŚWIĘTĄ LUSTRUJĄCY...

NOWY PEREGRYNANT... AZJĘ LUSTRUJACY

PEREGRYNANT AFRYKĘ LUSTRUJĄCY

PEREGRYNANT AMERYKĘ LUSTRUJĄCY

SIEJBA DEUKALIONA I PYRRY, ALIAS NARODÓW WALECZNYCH ... LOKACJA KRÓTKA

WIELKI LINGWISTA, ALBO SCIENCYA O JĘZYKU

KRÓCIUSIEŃKA OD STWORZENIA ŚWIATA CHRONOLOGIA

KTÓRY WIEK, CZY STARY, 
CZY NOWY POLEROWNIEJSZY

O RZECZYPOSPOLITEY I JEY ADMINISTRACJI

SEKRETARZ PRODITOR 
TAJEMNICE NIETAJEMNE

NIEKTÓRE HIEROGLIFIKA

FINIS
ILUSTRACJE

SMOK - JAKI JEST

DRACO HELVETICUS

CZY SMOKI LATAJĄ

SMOK KOPALNY

JAK SMOKA POKONAĆ

KOGUT Z WĘŻA OGONEM

NA KSIĘŻYCU CO WIDAĆ

MAPA JEDNEJ CZĘŚCI ŚWIATA

MACHINA POWIETRZNA 

GIGANCI - CZY BYLI NA ŚWIECIE

SALAMANDRA - CZY TA ŻYJE W OGNIU

W KAMIENIU - CO ZNAJDZIESZ

RYBY - JAKIE BYĆ MOGĄ

WODA - JAK OKIEŁZNAĆ?

KSIĘGA MĄDROŚCI WSZELAKICH


POCZĄTEK SPISU TREŚCI

PRZYGOTOWANIE TEKSTU:
HELENA DRAGANIK

OPRACOWANIE: MAREK ADAMIEC
WSPÓŁPRACA: H&MWIRTUALNA BIBLIOTEKA LITERATURY POLSKIEJ
VIRTUAL LIBRARY OF POLISH LITERATURE