JULIAN URSYN NIEMCEWICZ

Julian Ursyn Niemcewicz
JULIAN URSYN NIEMCEWICZ

Karta tytułowa

BIOGRAM

PODSTAWA TEKSTU:
JULIAN URSYN NIEMCEWICZ: ¦PIEWY HISTORYCZNE,
OPRAC. Z. LIBERA, WARSZAWA 1948


OPRACOWANIE: MAREK ADAMIEC
WSPÓŁPRACA: H&MWIRTUALNA BIBLIOTEKA LITERATURY POLSKIEJ
VIRTUAL LIBRARY OF POLISH LITERATURE