ZYGMUNT AUGUST

ur. 1520, 1548-1572

Śpiew historyczny

 

1

W wyniosłym gmachu dwóch narodów stany

Już się zebrały na dniu uroczystym:

Poważny senat i święte kapłany,

I stan rycerski z bułatem stalistym.

August na tronie siadł z berłem w prawicy,

Wokoło świetni państwa urzędnicy.

 

2

Chodkiewicz z Krnitą podnosili laski,

Na litej szacie mieli drogie spięcie,

Dzierżał buławę Mikołaj Sieniawski.

Miecz niósł Zborowski, Radziwiłł pieczęcie.

Zdjąwszy kołpaki witał naród pana,

A wtem Augusta mowa usłyszana:

3

"Ostatni z królów waszych pokolenia,

"O dzieci moje! na tom was zgromadził,

"Bym wam ogłosił świetne powodzenia,

"Z wami o dobru powszechnym się radził;

"Żyzne Inflanty z porty obszernymi

"Już połączone z dziedzictwy naszymi.

 

4

"Chwałą się polskie okryły rycerze:

"Roman Sanguszko srogiego Wasila

"Po trzykroć gromi i Ulę mu bierze;

"Pod Newlem dzielny oręż Radziwiłła

"Zwycięża; Łaski pędząc najezdnika,

"Pod Oczakowem obozy zatyka.

 

5

"Jesteśmy możni, będziem potężnymi,

"Jeśli ta Litwa, z której ród mój wiodę,

"Z koroną polską śluby braterskimi

"Złączy się w jedno przez wzajemną zgodę.

"Czegóż nim umrę, więcej mogę żądać,

"Jak jeden naród w dzieciach mych oglądać?"

 

6

"Łączmy się wiecznie!" - zawołał sejm cały.

Wtem dwaj rycerze weszli z chorągwiami,

Na jednej Pogoń, w drugiej Orzeł Biały,

Obiedwie były owite laurami;

Litwin z Polakiem na wpół się ujęli,

Gmach głosem zadrżał: "Nic nas nie rozdzieli!"

 

7

Gdy łzy radosne niejeden wylewa,

Aż Jan Przerębski, wielki kanclerz państwa,

Księcia pruskiego do przysięgi wzywa

I do wyznania wiernego poddaństwa.

Zbliżył się Albrycht nie bez skrytej trwogi,

Klęknął i króla uścisnął za nogi.

 

8

August mu dając chorągiew rozwitą:

.Jasności Waszej - rzekł - odtąd powierzam

"To księstwo Pruskie, tę ziemię obfitą,

"I na znak hołdu tym mieczem uderzam.

"W nagrodę własnej i przodków twych cnoty

"Od króla twego przyjm ten łańcuch zloty.

 

9

"Bądź, książę, wiernym królestwu zacnemu,

"Królom, co na was tył łask wyleli,

"Stań się przydatnym dobru powszechnemu

"I wspólnych z nami miej nieprzyjaciel!;

"Pamiętaj, że Bóg w słuszności wymiarze

"Prędzej czy później niewdzięczników każe."

 


ŚPIEWY HISTORYCZNE