Putto

Mikołaj Sęp Szarzyński

Mikołaj
Sęp - Szarzyński
 

Erotyki

SPIS WIERSZY

Erotyki - format PDF

Erotyki - format LIT

TYTUŁ

INCIPIT

 
Kolęda do Zosie
Na początku nowego roku każdy daje
Fraszka do Zosie
Bądź mi oczkami pozwalasz łaskawemi,
Frasunek
Nigdy takowych mąk nie ucierpiało
Fraszka do Zosie
Słuchaj, gdy nie chcesz baczyć, co się ze mną dzieje,
Do Zosie
Nie psuj niepotrzebnemi łzami wdzięcznych oczy.
[Do Zosie]
Będę się zawsze dziwował twojej piękności:
Do Anusie
Anusiu, byś mię tem chciała darować
Do Kasie
Jako lód taje przezroczysty z leka,
Do Kasie
Im pilniej na twoje oblicze nadobne
Fraszka o Kasi i o Anusi
Kasia z Anusią, wdzięcznych i pięknych oboje,
Do Kasie
Szczęśliwy to, po kiem ty wzdychasz tak teskliwie
Do Anusie
Siebie muszę, nie ciebie w tej mierze winować,
O Kasi i o Pasiu fraszka
Kasia, me kochanie, Pasia nadobnego,
Do Kasie
Jeśli władną co nami błądzących gwiazd siły,
Do Kasie
Mam nadzieję, że się nade mną zlitujesz,
Frasunk
Terpyż, hołowonko, do szczesnej hodiny.
Frasunk do Kasie
Niewymowne trapienie cierpi serce moje:
Fraszka do Kasie

Całowałem cię gwałtem, me wdzięczne kochanie,

Do Anusie
Moja nadobna dzieweczko, moje kochanie,
Do Kasie
Jako się raduje żeglarz utrapiony
Fraszka do Anusi
Jeśli oczu hamować swoich nie umiały
 

Scena alegoryczna
 

POCZĄTEK SPISU

Przygotowanie tekstu na podstawie rękopisu:
dr Radosław Grzeskowiak
opracowanie: Marek Adamiec
współpraca: H&M

Gdańsk 2003-02-24
Wirtualna Biblioteka Literatury Polskiej
© Marek Adamiec i Radosław GrześkowiakWIRTUALNA BIBLIOTEKA LITERATURY POLSKIEJ
VIRTUAL LIBRARY OF POLISH LITERATURE