Jan Andrzej Morsztyn (25590 bytes)
Jan Andrzej Morsztyn
[podskarbi wielki koronny]

BIOGRAM

Jan Andrzej Morsztyn
WIERSZE WYBRANE

SPIS WIERSZY

TYTUŁ

INCIPIT

KANIKUŁA

DO JAŚNIE WIELMOŻNEGO JEGOMOŚCI KONIUSZEGO KORONNEGO

Com kiedyś śpiewał podczas kanikuły...

AD MUSAS

Panny, od których powód ma wiersz wszelki,

DWOJA BIEDA

Dziś dokazuje psia gwiazda swej mocy...

DO KANIKUŁY

Potężny piesku, co władasz gorącem...

WIEJSKI ŻYWOT

Chociaż ty, Jago, same tylko dwory...

JABŁKA

Drażnięta, których strzeże płócienna obrona...

DO KANIKUŁY

Zła kanikuło, psie niebieski wściekły,

REDIVIVATUS

Jeśli to prawda, co kiedyś uczony...

RZEKI

Kanikuło, promieńmi swymi uprzykrzona,

NA PŁACZ JEDNEJ PANNY

Płaczesz, Filido, i śliczne jagody...

PRZECHADZKA

Czy z mej namowy, czy-li z dobrej woli...

SERENADA

Już słońce padło, już horyzont ciemny,

ZAPAŁ

Kupido kiedyś ukochanej żony...

VANEGIAR D'UNA INNAMORATA

Goreję czy nie? Cóż to ja za nowy...

LUTNIA JEGOMOŚCI PANA ANDRZEJA Z RACIBORSKA
MORSZTYNA REFERENDARZA WIELKIEGO
KORONNEGO ETC. POSŁANA PO KOLĘDZIE
JEGOMOŚCI PANU ŁUKASZOWI ZE BNINA
OPALIŃSKIEMU MARSZAŁKOWI NADWORNEMU
KORONNEMU ETC. ETC.
ANNO DOMINI
1661

LUTNIA. KSIĘGA PIERWSZA

DO JEGOMOŚCI PANA ŁUKASZA Z BNINA OPALIŃSKIEGO...

Posyłam Ci, Marszałku, lutnią po kolędzie,

DO CZYTELNIKA

Lutniąś wziął w rękę, która-ć w różne tony...

DO PANNY

Obróć łaskawe, panno, ku mnie oczy...

DO SWOICH KSIĄŻEK

Dokąd się, moja lutni, napierasz skwapliwie?

DO JANA GROTKOWSKIEGO...

Gwiazd jasne niebo, piasku morskie brzegi,

OGRÓD MIŁOŚCI

Nie zawsze strzały Kupido zawodzi,

NA KLACZ HISZPAŃSKĄ

Nie mają takiej andaluskie stada,

NIESTATEK

Prędzej kto wiatr w wór zamknie, prędzej i promieni...

PRZECHADZKA

Ogrodzie wdzięczny, niech mi wolno będzie...

SEN

W południe więzień zasnąłem ubogi,

O SWEJ PANNIE

Biały jest polerowny alabastr z Karrary,

NIEUSTAWICZNA

Trudno zrozumieć, co się w ciebie wlewa,

RAKI

Cnota cię rządzi nie pragniesz pieniędzy;

DO JEDNEJ

Nie dziwna to u mnie, pani,

DO OCZU SWOICH

Żart to i fraszka przeciw Bogumile,

PROPRIUM PAŃSKIE

"Nasz Piotr pan wielki". - "Cóż, ma siła włości...

NIESTATEK

Oczy są ogień, czoło jest zwierciadłem,

LUTNIA. KSIĘGA WTÓRA

POSYŁAJĄC WIERSZE JEGOMOŚCI PANU MARSZAŁKOWI WIELKIEMU KORONNEMU

Wielkiemu panu, ale i wielkiemu...

IGLICA W SZPADĘ

Straszliwa broni, w której ani złota...

PSZCZOŁA W BURSZTYNIE

Widomie skryta w przeczystym bursztynie...

DO PANNY. SONET

Tysiąckroć, moja bohatyrko cudna...

CUDA MIŁOŚCI. SONET

Karmię frasunkiem miłość i myśleniem,

DO GALERNIKÓW. SONET

Strapieni ludzie, źle się z wami dzieje,

DO TRUPA. SONET

Leżysz zabity i jam też zabity,

NA KRZYŻYK NA PIERSIACH JEDNEJ PANNY. SONET

O święta mego przyczyno zbawienia!

DO ZORZE. SONET

Noc, człowiekowi na pokój stworzona,

ŻONA MYŚLIWEMU. SONET

Kto się wprzód w dzikiej zakochał zdobyczy...

OBRAZ UKRADZIONY. SONET

Nie prę się, panno, znam się do kradzieży,

GADKI

GADKA SZÓSTA

Pierwej muszę do grobu wstąpić, niż ożyję,

GADKA DZIEWIĄTA

Nie bardzom kształtny i z całego ciała...

GADKA DWUNASTA

Nie widzi słońce pod swymi obroty...

GADKA TRZYNASTA

Patrz, niewdzięczniku, patrz na tego, który...

WIERSZE ROZPROSZONE

POT KRWAWY

Poci się Jezus zemdlały...

POKUTA W KWARTANIE

O Boże, jakoż podnieść grzeszne oczy...

NA TABAK DO PIOTRA

Smrodliwe ziele, o ziele śmiertelne,

NON FECIT TALITER ULLI NATIONI

Żadnej krainie Bóg nie błogosławił...

POSPOLITE RUSZENIE 1649

Brzemienne góry myszkę urodziły,

PIEŚŃ W OBOZIE POD ŻWAŃCEM 1653

Bracia, bracia, do koni!

DO JEGOMOŚCI PANA JANA SOBIESKIEGO, MARSZAŁKA I HETMANA WIELKIEGO KORONNEGO

Jabłka, gruszki, wiśnie, śliwy...


POCZĄTEK SPISU

PODSTAWA TEKSTU:
JAN ANDRZEJ MORSZTYN, WYBÓR POEZJI. OPRAC. M. BOKSZCZANIN, WARSZAWA 1963.

OPRACOWANIE: MAREK ADAMIEC WSPÓŁPRACA: H&MWIRTUALNA BIBLIOTEKA LITERATURY POLSKIEJ
VIRTUAL LIBRARY OF POLISH LITERATURE