Pieniądz w literaturze i teatrze.

Materiały z sympozjum
Temat pieniądza w literaturze i teatrze.

Uniwersytet Gdański, 
Gdańsk 17-18 stycznia 2000

Pod redakcją Józefa Bachórza

Akcje

SPIS TREŚCI

Słowo wstępne 
(Józef Bachórz)

Jan Iluk, 
Kościół antyczny wobec pieniądza i kapitału. 
Od Nowego Testamentu do pism Ojców Kościoła

Janusz Ossowski, 
Niebo dla bogaczy

Jadwiga Kotarska,
Muza staropolska o "groszowej zacności"

Dobrochna Ratajczakowa,
Dramat i "quinta essentia", piąty żywioł świata

Zofia Stefanowska,
Romantyczny stosunek do finansów publicznych

Ewa Nawrocka,
Buchalteria i duchowość (Słowacki i pieniądze)

Leszek Biernacki,
Zabić ministra skarbu

Stanisław Rosiek,
Pomnik opieki polskiej

Bolesław Oleksowicz-
Uwagi Kajetana Koźmiana i Franciszka Wężyka o literaturze
"dla zarobku kleconej"

Grażyna Borkowska-
Józef Supiński: ekonomia polityczna i estetyka wzniosłości

Józef Bachórz-
O pieniądzach i kwestiach ekonomicznych w "Lalce" Bolesława Prusa

Tadeusz Bujnicki-
O "newrozie pieniężnej" (Kromnicki i Płoszowski w "Bez dogmatu")

Tomasz Sobieraj-
"Przeklęte pieniądze" czy "motory życia"?
Oblicza pieniądza w polskiej prozie drugiej połowy XIX wieku

Andrzej Z. Makowiecki -
Poeta a pieniądz

Jakub A. Malik-
Gdyby miał milion... Kilka uwag o finansach młodopolskiego artysty

Jan Ciechowicz-
Czas to pieniądz. Pieniądze u Wyspiańskiego

Anna Martuszewska-
Apoteaoza Midasa (obraz bogactwa w XX-wiecznej powieści popularnej)

Marek Adamiec-
"70 000 dolarów" i "głupie 5 centów"

Andrzej Ceynowa-
Amerykański teatr sponsorowany - sztuka dworska czy niezależna

Elżbieta Ostrowska-
Dyskretny urok grafiki papierów wartościowych

Zbigniew Kazimierczyk-
Dyktat pieniądza we wczesnej twórczości Czesława Miłosza

Tomasz Kątowski, Władysław Kiwak-
Rzeczywistość ekonomiczna a świat bajki

Jerzy Samp-
Pieniądz magiczny w kaszubskich wierzeniach na temat zmarłych

Tadeusz Linkner-
Można to traktować anegdotycznie, ale coś w tym jest


POCZĄTEK SPISU TREŚCI

Akcje Borów Nadniemeńskich

Akcje Rud żelaza


Publikacja powstała dzięki współpracy z 
Pracownią IMPULS
i Leszkowi Biernackiemu


OPRACOWANIE: MAREK ADAMIEC
WSPÓŁPRACA: H&M


BIBLIOTEKA LITERATURY POLSKIEJ
POWRÓT