Zygmunt Gloger

Geografia historyczna ziem

dawnej Polski

PODSTAWA TEKSTU:
Zygmunt Gloger, Geografia historyczna ziem dawnej Polski. W tekście 63 autentycznych rycin, Kraków 1903

Geografia historyczna...

OBJAŚNIENIA WSTĘPNE
Część wstępna.
Ogólny pogląd na ludy i granice w toku dziejów
SŁOWIAŃSZCZYZNA PRZEDCHRZEŚCIJAŃSKA
LECHIA
SĄSIEDZI LECHITÓW
PLEMIONA LECHICKIE I ICH ZIEMIE
GRANICE PAŃSTWA POLSKIEGO W WIEKU X
GRANICE PAŃSTWA POLSKIEGO W WIEKU XI
GRANICE PAŃSTWA POLSKIEGO W WIEKU XII 
GRANICE PAŃSTWA POLSKIEGO W WIEKU XIII 
GRANICE PAŃSTWA POLSKIEGO W WIEKU XIV
GRANICE PAŃSTWA POLSKIEGO W WIEKU XV 
GRANICE PAŃSTWA POLSKIEGO W WIEKU XVI 
GRANICE PAŃSTWA POLSKIEGO W WIEKU XVII 
GRANICE PAŃSTWA POLSKIEGO W WIEKU XVIII 
GRANICE POROZBIOROWE PAŃSTWA POLSKIEGO W WIEKU XIX
CZĘŚĆ II
PROWINCJA WIELKOPOLSKA 
WOJEWÓDZTWO POZNAŃSKIE Z ZIEMIĄ WSCHOWSKĄ 
WOJEWÓDZTWO KALISKIE I GNIEŹNIEŃSKIE 
WOJEWÓDZTWO SIERADZKIE Z ZIEMIĄ WIELUŃSKĄ 
WOJEWÓDZTWO ŁĘCZYŃSKIE 
WOJEWÓDZTWO BRZESKO-KUJAWSKIE 
WOJEWÓDZTWO INOWŁOCŁAWSKIE Z ZIEMIĄ DOBRZYŃSKĄ 
MAZOWSZE 
WOJEWÓDZTWO RAWSKIE
WOJEWÓDZTWO PŁOCKIE
WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
PRUSY POLSKIE CZYLI KRÓLEWSKIE
WOJEWÓDZTWO CHEŁMIŃSKIE
WOJEWÓDZTWO MALBORSKIE
WARMIA
WOJEWÓDZTWO POMORSKIE
PROWINCJA MAŁOPOLSKA
WOJEWÓDZTWO KRAKOWSKIE
WOJEWÓDZTWO SANDOMIERSKIE
WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE Z ZIEMIĄ ŁUKOWSKĄ
WOJEWÓDZTWO PODLASKIE
WOJEWÓDZTWO RUSKIE
WOJEWÓDZTWO BEŁSKIE
WOJEWÓDZTWO WOŁYŃSKIE
WOJEWÓDZTWO PODOLSKIE
WOJEWÓDZTWO KIJOWSKIE
WOJEWÓDZTWO BRACŁAWSKIE
WOJEWÓDZTWO CZERNIHOWSKIE
PROWINCJA WIELKIEGO KSIĘSTWA LITEWSKIEGO
WOJEWÓDZTWO WILEŃSKIE
WOJEWÓDZTWO TROCKIE
KSIĘSTWO ŻMUDZKIE
WOJEWÓDZTWO SMOLEŃSKIE
WOJEWÓDZTWO POŁOCKIE
WOJEWÓDZTWO NOWOGRÓDZKIE
WOJEWÓDZTWO WITEBSKIE
WOJEWÓDZTWO BRZESKO-LITEWSKIE
WOJEWÓDZTWO MŚCISŁAWSKIE
WOJEWÓDZTWO MIŃSKIE
INFLANTY
KURLANDIA I SEMIGALIA
CZĘŚĆ III
DIECEZJE I BISKUPSTWA ZA PIASTÓW
GŁÓWNIEJSZE ZAKONY I KLASZTORY W OKRESIE PIASTÓW
DIECEZJE I BISKUPSTWA ZA JAGIELLONÓW I KRÓLÓW ELEKCYJNYCH
GŁÓWNIEJSZE ZAKONY I KLASZTORY ZA JAGIELLONÓW I KRÓLÓW OBIERALNYCH
FORMAT PDF
MATERIAŁ ILUSTRACYJNY
PIECZĘĆ PRZEMYSŁAWA II
POMNIK MIECZYSŁAWA I BOLESŁAWA CHROBREGO
HERB MIASTA POZNANIA
HERB KSIĘSTWA KALISKIEGO
RATUSZ W POZNANIU
KOŚCIÓŁ KATEDRALNY W POZNANIU
HERB MIASTA GNIEZNA
PIECZĘĆ LESZKA CZARNEGO
RYCERZ KRZYŻACKI
PIECZĘĆ WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA
PIECZĘĆ KONRADA MAZOWIECKIEGO
PIECZĘĆ KSIĘSTWA MAZOWIECKIEGO
PIECZĘCIE MIASTA WARSZAWY
WIDOK WAWELU Z KOŃCA XVI WIEKU
DAWNY WIDOK JASNEJ GÓRY
RATUSZ WE LWOWIE Z KOŃCA XVI WIEKU
HERB ZIEMI BEŁSKIEJ
WIDOK KAZIMIERZA PODOLSKIEGO - WIEK XIX
NAJŚWIĘTSZA MARYJA PANNA
W KAPLICY OSTROBRAMSKIEJ

POCZĄTEK SPISU TREŚCI

Żadna część tego opracowania nie może być reprodukowana przez jakiekolwiek organizacje państwowe, rządowe, społeczne i prywatne bez uzyskania pisemnej zgody właściciela praw autorskich.
dr Marek Adamiec
Uniwersytet Gdański
Instytut Filologii Polskiej
Gdańsk 2003

PRZYGOTOWANIE TEKSTU: HELENA DRAGANIK
OPRACOWANIE: MAREK ADAMIEC
WSPÓŁPRACA: H&M

Zachowano wszystkie cechy pisowni podstawy tekstu z roku 1903BIBLIOTEKA LITERATURY POLSKIEJ
POWRÓT