Jurand B. Czermiński

Cyfrowe środowisko
współczesnej biblioteki

Wersja online MBC-0.99
poprawiona i adaptowana do możliwości osób niewidomych
adiustowana przez autora do wymagań Małopolskiej Biblioteki Cyfrowej


SPIS TREŚCI


Informacja redakcyjna i techniczne aspekty wydania online
Przedmowa do wydania online Małopolskiej Biblioteki Cyfrowej
Wstęp
Podziękowania
Skróty
ROZDZIAŁ 1     Problematyka badawcza na cyfrowym "uskoku tektonicznym"
ROZDZIAŁ 2    Biblioteki w dobie przełomu technologicznego
ROZDZIAŁ 3     System
ROZDZIAŁ 4     Zasoby cyfrowe
ROZDZIAŁ 5     Dostęp do systemu
ROZDZIAŁ 6     Komunikacja w systemach cyfrowych
ROZDZIAŁ 7    Rekapitulacja
Załączniki
Indeks autorów
Bibliografia