Spis treści

Bibliografia

 1. Aissing, Alena L.(1992) Computer-Oriented Bibliographic Control for Cyrillic Documents with or Without Script Conversion, "Information Technology and Libraries", December: 340 - 344.
 2. .Alexander, Michael; Andrew Prescott (1998). The Initiatives for Access Programme: an overview. [In:] Carpenter, Leon; Simon, Shaw; Andrew, Prescott (eds) (1998). "Towards the Digital Library”. London. The British Library. ISBN 0-7123-4540-X.
 3. Aliprand, Joan M. (1992) Nonroman Scripts in the Bibliographic Environment, “Information Technology and Libraries”, June: 105-119.
 4. Aliprand, Joan M. (1999) Cataloging in the universal character set environment: looking at the limits, 65th IFLA Council and General Conference, Bangkok, http://www.ifla.org/IV/ifla65/papers/079-155e.htm
 5. Aliprand, Joan M., list elektroniczny do autora z dn. 18.09.2000.
 6. ANSI Z39.58, 1991, Common Command Language for Online Interactive Information Retrieval
 7. ANSI/NISO Z39.50-1988, 1988, Information Retrieval Service Definition and Protocol specifications for Library Applications, Transaction Publishers
 8. Atkins, Derek; Paul, Buis; Chris, Hare; Robert, Kelley; Carey, Nachenberg; Anthony, B., Nelson; Paul, Philips; Tim, Richney; William, Steen (1997). Bezpieczeństwo Internetu. Profesjonalny informator. LT&P, Warszawa, ISBN 83-87115-04-5
 9. ATMEL (1998). Data Book. Nonvolatile program memory. EPROM, Flash. Atmel Corporation. December 1998.
 10. Aureliusz, Marek (2001). Rozmyślania. Warszawa. Altaya
 11. Bach, Maurice J. (1995). Budowa systemu operacyjnego UNIX®. Warszawa. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne. ISBN 83-204-1779-1.
 12. Bańczerowski, Jerzy (1985). On Discovery and First Attempts at Rerecording B. Piłsudski’s Ainu Phonographic Materials. [in:] ICRAP, Sapporo: 10 –19.
 13. Barański, Andrzej (1999). Perspektywy masowego odkwaszania druków z XIX-XX wieku, Ratujemy nasze dziedzictwo, "Notes Konserwatorski 3", Biblioteka Narodowa, Warszawa: 81 -96, ISBN 83-7009-262-2
 14. Bilski, Eugeniusz; Iwona, Dubielewicz. (1991). Model Odniesienia dla Współdziałania Systemów Otwartych. Wyd. Politechniki Wrocławskiej, Tom I, Wrocław.
 15. Bilski, Eugeniusz; Iwona, Dubielewicz. (1993). Model Odniesienia dla Współdziałania Systemów Otwartych. Wyd. Politechniki Wrocławskiej, Tom II, Wrocław. ISBN 83-7085-019-7.
 16. Binkley, Timothy (2001). Refigurowanie kultury. [W:] "Widzieć, myśleć, być. Technologie mediów". Wybór, wstęp i opracowanie Andrzej Gwóźdź. TAiWPN Universitas. Kraków. ISBN 83-7052-593-8.
 17. Bojar, Bożenna (1976). O metainformacji i metajęzyku. Zagadnienia Informacji Naukowej nr. 2 /29/: 43 – 59.
 18. Bolz, Norbert (1997). Estetyka cyfrowa. [W:] ”Pejzaże audiowizualne". Andrzej Gwóźdź (red.). Kraków. Universitas. ISBN 83-7052-346-3:343-360.
 19. Borgman Christine L. (1997). Multi-Media, Multi-Cultural, and Multi-Lingual Digital Libraries. “D-Lib Magazine”, June.
 20. Borgman Christine L. (1999). Books, bytes and behavior: Rethinking scholarly communication for a global information infrastructure. “Information Services&Use“ 19: 117-121.
 21. Borys, Cynthia (2000). Internet:Implikacje dla bibliotekarzy, pracowników informacji i użtkowników końcowych. [W:] "Użytkownicy informacji elektronicznej". Maria Kocójowa (red.). Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kraków. ISBN 83-233-1298-2:27-41.
 22. Briet, Susanne (1951). Qu’est-ce que la documentation?. ÉDIT.
 23. Brindley, Lynne. (1998). Research Library Directions in the 1990s.[In:] Edward Higgs (ed.) "History and Electronic Artefacts". Clarendon Press, Oxford: 229-242.
 24. Brisson, Roger (1999). The World Discovers Cataloging: A conceptual Introduction to Digital Libraries, Metadata and the Implications for Library Administrations, “Journal of Internet Cataloging”. Vol. 1(4): 3 - 25.
 25. Brygfield, Svein Arne (2001). National Library of Norway Progress Report 2001. [In:] „Integrating Heterogeneous Resources”. 25th Library System Seminar. European Library Automation Group (ELAG). Prague. 6-8 June 2001. URL:
  http://www.stk.cz/elag2001/Reports/NorwayNational_Library_of_Norwa.html.
 26. Brynjolfsson, Erik (1993). The productivity paradox of information technology. Commun.ACM Vol. 36. No 12:67-77.
 27. Buchanan, William (1999). Sieci komputerowe. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności. Warszawa. ISBN 83-206-1295-0.
 28. Buckland, Michael K. (1988). Library Services in Theory and Context. Second Edition. Pergamon Press. Oxford. 1988. ISBN 0-08-035755-5.

 29. Buckland, Michael K.; Clifford A. Lynch. (1987). The Linked Systems Protocol and the Future of Bibliographic Networks and Systems, “Information Technology and Libraries”, June: 83-88.
 30. Buckland, Michael Keeble (1991),INFORMATION and INFORMATION SYSTEMS, Greenwood Press, New York, Westport, London. ISBN 0-313-27463-0.
 31. Buckland, Michael K. (1997). What is a “Document”, "Journal of the American Society for Information Science". Vol. 48(9), Sept.: 804-809.
 32. Carnovsky, Leon (1968). Library Networks - Promise and Performance, [in:] Leon Carnovsky (ed.) "The thirty-third Conference of the Graduate Library School", July 29-31. The University of Chicago Press: 1.
 33. Carpenter, Leon; Simon, Shaw; Andrew, Prescott (eds) (1998). Towards the Digital Library. London. The British Library. ISBN 0-7123-4540-X.
 34. Case, Mary; Deborah, Jakubs (1999). Building the Global Collection - World Class Collection Development: A Chronicle of the AAU/ARL Global Resources Program, “Journal of Library Administration”, Vol. 28, No. 1: 63-80.
 35. Chachra, Vinod (2001). Globalization and the Unicode® Standard. [In:] “Archives, Libraries and Museums Convergence”. Actes réunis et publiés par Maria Witt & Majid Ihadjadene. Programme scientifique sous la direction de Paula Goossens, Présidente d’ELAG. European Library Automation Group ELAG. Proceedings of the 24th Library Systems Seminar, Paris 12-14 April 2000. Paris. Cité des sciences et de l’industrie. ISBN 2-86842-146-6:99-105.
 36. Champion, Brian (1988). Intrapreneuring and the Spirit of Innovations in Libraries “Journal of Library Administration”. 9(2): 35-43.
 37. Chesher, Chris (2001). Ontologia domen cyfrowych. [W:] "Widzieć, myśleć, być. Technologie mediów". Wybór, wstęp i opracowanie Andrzej Gwóźdź. Kraków. TAiWPN Universitas. ISBN 83-7052-593-8.
 38. Chmielewska-Gorczyca, Ewa (1996). Ku bibliotece wirtualnej. Zagadnienia informacji naukowej. 1(67): 3- 13.
 39. Choroś, Kazimierz; Czesław, Daniłowicz (1982). Relative indexing. Information Processing & Management. Vol 18. Nr 4:207-220.
 40. Ciardhuáin, Séamus Ó. (1995). A Multifunctional Gateway for Information Retrieval Protocols. [In:] Hans-Peter Geh, Marc Walckiers (eds.) "Library networking in Europe".: 147.
 41. Cisek, Sabina (2002). Filozoficzne aspekty informacji naukowej. Kraków. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. ISBN 83-233-1526-4.
 42. Clayton, Peter (1997). Implementation of Organizational Innovation. Studies of Academic and Research Libraries. San Diego, London, Boston, New York, Sydney, Tokyo, Toronto. Academic Press. ISBN 0-12-174860-X.
 43. Cleveland, Gary (1999). Selecting Electronic Document Formats, IFLA, UDT Occasional Paper #11, July, http://www.ifla.org/VI/5/op/udtop11/udtop11.htm.
 44. Colin, Andrew J.T. (1976). Wstęp do systemów operacyjnych. Warszawa. Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 45. Cox, James (1999). Executive's Guide to Information Technology. Shrinking the IT Gap. New York. John Wiley & Sons.
 46. Craig, Emily A.; Randall R. Bresee (1994). Image Formation and the Shroud of Turin. “Journal of Imaging Science and Technology”. Vol. 38. No. 1:59-67. Wersja online: http://www.shroud.com/pdfs/craig.pdf
 47. Crawford, Walt; Michael, Gorman (1995)Future Libraries: Dreans, Madness,&Reality. Chicago and London. American Library Association.
 48. Crossnet Systems Ltd. Z39.50 Software Development Kit, ICONE – klient Z39.50 dla MS Windows 95, NT. Wspiera zarówno TCP/IP jak i OSI. Freeware. http://www.crxnet.com/icone.html
 49. Cubitt, Sean {1998). Digital aestetics. London. SAGE. ISBN 07619590009.
 50. Cummings, Anthony M.; Marcia L., Witte; William L., Bowen; Laura O., Lazarus; Richard H. Ekman (1992). University Libraries and Scholarly Communication. A Study Prepared for The Andrew W. Mellon Foundation. Published by The Association of Research Libraries for The Andrew W.Mellon Foundation. ISBN 9-918006-22-8.
 51. Czarnowski, Aleksander(2000). Rozproszone zagrożenie. "Teleinfo". Nr 50/2000: 42.
 52. Czermiński, Jurand B.(1994). Systemy i sieci komputerowe."Przegląd biblioteczny".1/2: 65-78.
 53. Czermiński, Jurand B.(red.) (1996). Komputeryzacja bibliotek naukowych w kontekście standardów oprogramowania bibliotecznego. Materiały z konferencji ogólnopolskiej. Gdańsk 9-10 maja 1994. Gdańsk. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. ISBN 83-7017-686-0.
 54. Czermiński, Jurand B. (1994). Interkomunikacja Systemów Bibliotecznych. Z prac Międzyuczelnianego Zespołu Koordynacyjnego ds. Wdrażania VTLS. [W:] Nowicki Janusz (red.). "Komputery w Bibliotekach". Materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Chorzów 10-12.06.1994. Warszawa. Wydawnictwo SBP. ISBN 83-85778-25-1.
 55. Czermiński, Jurand B. (1996). ANSI/NISO Z39.50 - Standardowa Usługa i Protokół Pobierania Informacji. [W:] Czermiński Jurand B. (red.) "Komputeryzacja bibliotek naukowych w kontekście standardów oprogramowania bibliotecznego", Gdańsk. Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego. ISBN 83-7017-686-0.
 56. Czermiński, Jurand B. (1997). Od Biblioteki Elektronicznej do Biblioteki Wirtualnej. [w:] Wanda Pindlowa (red.). "Elektroniczna przyszłość bibliotek akademickich". Kraków. Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego: 158-167, ISBN 83-233-1030-0.
 57. Czermiński, Jurand B. (red.) (1998). Document Publishing and Delivery. European Library Automation Group ELAG. Proceedings of the 21st Library Systems Seminar, Gdańsk/Poland 18-20 June 1997. Gdańsk. University of Gdańsk. ISBN 83-86230-35-5.
 58. Czermiński, Jurand B. (1998). Polska nauka w sieci, "Sprawy nauki", Nr 6 (44):11-12.
 59. Czermiński, Jurand B. (1999). Audio collections in Libraries and Museums – Wax Cylinder Technology. [In:] Maja Žumer and Paula Goossens (eds). "Managing Multimedia Collections", Proceedings of 22nd Library Systems Seminar, Bled, 21-23 April. European Library Automation Group ELAG. Ljubljana. National and University Library. ISBN 961-6162-50-0.
 60. Czermiński, Jurand B.(2000-1). A Coordinator’s View of the Impact of Policy on the Financing and the Managing of Library Automation . [In:] Andrew Lass & Richard E. Quandt (eds). "Library Automation in Transitional Societies". Andrew W. Mellon Foundation. New York, Oxford. Oxford University Press.: 45-58.ISBN 0-19-513262-9.
 61. Czermiński, Jurand B. (2000-2). Niewidomy i niedowidzący użytkownik autonomicznych i sieciowych systemów informacyjnych, [w:] Maria Kocójowa (red.). „Użytkownicy Informacji Elektronicznej”. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, ISBN 83-233-1298-2.
 62. Czermiński, Jurand B. (2001). ICRAP Internet Information System. A Unicode Approach. [In:] “Bronisław Piłsudski and Futabatei Shimei – an excellent charter in the history of Polish – Japanese relations”. Edited by Alfred F. Majewicz and Tomasz Wicherkiewicz. Wydawnictwo Naukowe UAM. Poznań. ISBN 83-232-1102-7.
 63. Czyżewski, Andrzej (1998). Dźwięk cyfrowy, Warszawa. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT. ISBN 83-87674-08-7.
 64. Daniłowicz, Czesław (1982). Profil użytkownika w systemie wyszukiwania informacji, Raport serii PRE Nr 34. Wrocław. Biblioteka Główna i Ośrodek Informacji Naukowo – Technicznej Politechniki Wrocławskiej.
 65. Daniłowicz, Czesław (1994). Modelling of user preferences and needs in Boolean retrieval systems. Information Processing & Management. Vol 30. Nr 3: 363-378.
 66. Daniłowicz, Czesław (1998). Dokumenty elektroniczne. „Zagadnienia Informacji Naukowej” . 1998 . Nr 1.
 67. Date, C.J. (1981). Wprowadzenie do baz danych. Warszawa. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne.ISBN 83-204-0331-6.
 68. Davenport, A.N. (1989). James Watt and the Patent System, The British Library. London. ISBN 0-7123-0752-40.
 69. Davis, Mark; Ken, Whistler (2001). Unicode Collation Algorithm. Unicode Technical Standard #10. http://www.unicode.org/unicode/reports/tr10
 70. Dąbrowski, Józef (1998). Papier drukowy i jego trwałość. Ratujemy nasze dziedzictwo, "Notes Konserwatorski 1". Warszawa. Biblioteka Narodowa.: 103-138. ISBN 83-7009-221-7.
 71. Derfler, Jr Frank J. (1992). Maximum Modems, "PC Magazine".
 72. Diener, Ronald E. (1982). Statement on the Telecommunications Act of 1981, "Information Technology and Libraries", June: 174-179.
 73. Dierolf, Uwe; Michael Mönnich (1996). Karlsruher Virtuelle Katalog (KVK). Neue Dienstleistung im World Wide Web.. Bibliothekstdienst Heft 8/9, 96. http://www.dbi-berlin.de/dbi_pub/bd_art/96_08_03.htm
 74. Dillon, Dennis (1999). Making the wild Wind Visible. Information Technology in a Brave New World. „Journal of Library Administration”. 28 (1):47-61.
 75. Diringer, David (1972). Alfabet czyli klucz do dziejów ludzkości. Warszawa. Państwowy Instytut Wydawniczy.
 76. Dobelle, William H. (2000).Artificial Vision for the Blind by connecting a Television Camera to the Visual Cortex. ASAIO Journal 46: 3-9.
 77. Donnell, James O'. (1998). Can E-Journals Save Us? - A Scholar's View. "Journal of Library Administration". Vol.26, No. 1/2: 181-186.
 78. Dubiel, Edward; Mikołaj, Iliński (1966). Materiały fotograficzne barwne. Warszawa. Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe.
 79. Eco, Umberto (1993). Zapiski na pudełku od zapałek. Poznań. © HISTORIA I SZTUKA. ISBN 83-85468-13-7.
 80. Falk, Howard (1999). Network kits, The Electronic Library. Vol. 17. No. 3: 181- 186.
 81. Feeney, Mary (ed.) (1999). Digital culture: maximising the nation's investment, National Preservation Office. London. The British Library. ISBN 0-7123-4645-7.
 82. Fisk, Martin (1998). Moves towards the adoption and implementation of Unicode in libraries. [In:]  Czermiński, Jurand B. (ed.). Document Publishing and Delivery. Proceedings of the 21st Library Systems Seminar, Gdańsk/Poland 18-20 June 1997. Gdańsk. European Library Automation Group.   ELAG. University of Gdańsk.  ISBN 83-86230-35-5.
 83. Frisch, Æleen (1996). UNIX: administracja systemu. Warszawa. Read Me. ISBN 83-7147-023-1
 84. Garson, Lorrin R. (1998). Can E-Journals Save Us? - A publisher's View. "Journal of Library Administration". Vol. 26. No 1/2: 171-179.
 85. Gasparski, Wojciech (1981). Wybrane zagadnienia studiów (badań) systemowych nauki i techniki. [W:] „Nauka, technika, systemy”. Wrocław. Zakład Narodowy im. Ossolińskich. ISBN 83-04-00731-2.
 86. Gladney, Henry M. (1997). Safeguarding Digital Library Contents and Users. Document Access Control. D-Lib Magazine. June.
 87. Głombiowski Karol; Helena, Szwejkowska (1971). Książka rękopiśmienna i biblioteka w starożytności i średniowieczu. Warszawa. Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 88. Goban-Klas, Tomasz (1999). Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu. Warszawa, Kraków. Wydawnictwo Naukowe PWN SA. ISBN 83-01-12707-4.
 89. Gödel, Kurt (1931). Über formal unentscheidbare Sätze der "Principia mathematica" und verwandter Systeme. Monatsh. Math. u.Phys. 38:173-198.
 90. Grabowska, Marta (1995). Systemy online w bibliotekach. Warszawa. Wydawnictwa UW. Drugie wydanie. ISBN 83-230-0706-3.
 91. Graubard, Stephen R.; Paul LeClerc (eds.) (1998). Books, bricks & bytes. New Brunswick. New Jersey. Transaction Publishers. ISBN 1-56000-986-1.
 92. Gray, Carolyn M. (1987) Information Technocracy: Prologue to a Farce or a Tragedy. “Information Technology and Libraries”.  March: 3-9.
 93. Grossman, Wendy M. (2001). Nadzór na zamówienie. Świat Nauki. Numer Specjalny. Listopad Nr 11(123).
 94. Gruber, Martin (1996). SQL. Gliwice. Helion. ISBN 83-86718-32-3.
 95. Grygrowski, Dariusz (2001). Dokumenty nieksiążkowe w bibliotece. Warszawa. Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, ISBN 83-87629-71-5.
 96. Guidelines on best practices for using electronic information (1997). Luxembourg. Office for Official  Publications of the European Communities. ISBN 92-828-2285-0.
 97. Guiraud, Pierre (1974). Semiologia. Warszawa. Wiedza Powszechna.
 98. Gwóźdź, Andrzej (red). (2001). Widzieć, myśleć, być. Technologie mediów. Kraków. Universitas. ISBN 83-7052-593-8.
 99. Hakala, Juha (2000). Saving the Web for Future Generations.  Helsinki. Helsinki University [Library] Bulletin 2000. ISSN 1456-1034.
 100. Harris, Michael H. (1999). Is the Revolution Now Over, or has it just Begun? A year of the Internet in Higher Education, “The Internet and Higher Education”. 1(4): 243-251.
 101. Heim, Michael (2001). Erotyczna ontologia cyberprzestrzeni. [W:] "Widzieć, myśleć, być. Technologie mediów". Wybór, wstęp i opracowanie Andrzej Gwóźdź. Kraków. Universitas. ISBN 83-7052-593-8.
 102. Hergeth, Berndt ( 1995). OSI in the Field of Library Applications, [In:] Hans-Peter Geh, Marc Walckiers (eds). "Library networking in Europe": 123-146. ISBN 1 870889 58 4.
 103. Hero of Alexandria (1851). Pneumatics. London. Printed by Charles Whittingham. From the original Greek translated for and edited by Bennet Woodcroft.
 104. Higgs, Edward (ed.) (1998). History and Electronic Artefacts. Oxford. Clarendon Press.
 105. Hiltz, Starr Roxanne; Murray, Turoff (1978). The network nation: Human communication via computer. Cambridge MA. The MIT Press. ISBN 0-201-03140-X.
 106. IBM (1998-1). Japanese Text Summarizing Method without using Dictionary, "IBM Technical Disclosure Bulletin". Vol. 41. No. 01. January: 175-178.
 107. IBM (1998-2). Biometric Access Control in a Personal Computer System. "IBM Technical Disclosure Bulletin". Vol. 41. No. 01. January: 753-756.
 108. ICRAP (1985). Proceedings of the International Symposium on B. Piłsudski Phonographic Records and the Ainu Culture. September 16-20. 1985. Sapporo. Edited by Executieve Committee of the International Symposium. Hokkaido University.
 109. Ifrah, Georges (1990). Dzieje liczby czyli historia wielkiego wynalazku. Wrocław. Zakład Narodowy im. Ossolińskich. ISBN 83-04-03218-X.
 110. Iglewski, Michał; Jan, Madey; Stanisław, Matwin (1986). Pascal. Język wzorcowy. Pascal 360. Wyd. czwarte. Warszawa. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne. ISBN 83-204-0869-5.
 111. Inquiry  (1966).  In the Matter and Policy Problems Presented by the Interdependence of Computer and Communication Services and Facilities (First Computer Inquiry). 7 FCC 2d 11.
 112. ISO 7498 - Information Processing Systems - Open Systems Interconnection - Basic Reference Model. 1984.
 113. ISO TR 8509 - Information Processing Systems - Open Systems  Interconnection - Service Conventions. 1987.
 114. ISO 8649 - Information Processing Systems - Open Systems Interconnection - Service Definition for the Association Control Service Element 1987.
 115. ISO 8650 - Information Processing Systems - Open Systems Interconnection - Protocol Specification for the Association Control Service Element 1987.
 116. ISO 8777 - Documentation - Commands for Interactive Text Searching, oryginał został zastąpiony w 1993 r. nowym dokumentem
 117. ISO 8822 - Information Processing Systems - Open Systems Interconnection - Connection Oriented Presentation Service Definition 1988, Wyd. II 1994.
 118. ISO 10162 - Information and Documentation - Search and Retrieve Service Definition for Open Systems Interconnection, 1991
 119. ISO 10163 - Information and Documentation - Search and Retrieve Application Protocol Specification for Open Systems Interconnection, 1991 (Wyd. II, 1993)
 120. ISO 23950:1998 Information and documentation -- Information retrieval (Z39.50) -- Application service definition and protocol specification (Wyd. 1, 154 p, XC).
 121. Iszkowski, Wacław; Małgorzata, Kalinowska-Iszkowska; Maniecki, Marek (1987). Projektowanie systemów operacyjnych w ujęciu syntetycznym. Warszawa. Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 122. Iwai, Toshiaki; Toshimitsu, Asakura; Toshio , Kawashima; Tohru[96], Ifukube. Reproduction of the Sounds from Old Phonographic Wax Cylinders by Using the Laser-Beam Reflection Method. [In:] ICRAP 1985:  66 – 72.
 123. Janczewska-Sołomko, Katarzyna (2000). Zachować dźwięk.  Warszawa. Biblioteka Narodowa.  ISBN 83-7009-278.
 124. Kaczmarek, Leon (1953). Fonograf na usługach dialektologii i etnografii muzycznej w Polsce. "Biuletyn Fonograficzny". I: 19 – 54.
 125. Kalisz, Józef (1977). Cyfrowe układy scalone w technice systemowej. Warszawa. Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej.
 126. Kamiński, Bogdan (1999). Cyfrowy prepress, drukowanie i procesy wykończeniowe. Warszawa.  Wydawnictwo Translator s.c. ISBN 83-86149-47-7.
 127. Katner, Wojciech J.; Bartosz Sierpacki (2000). E-podpis to zaledwie początek, "Teleinfo", Nr 44:  45.
 128. Khalil, Mounir A. (1995). The Expanding Role of Electronic and Networked Information. Proc. of  the 61st IFLA General Conference, 1995, Aug. 20-25. http://www.ifla.org/IV/ifla61/61-kha.htm
 129. Klemperer, Victor (1983). LTI  Notatnik filologa. Kraków-Wrocław. Wydawnictwo Literackie. ISBN 83-08-01125-X.
 130. Klima, Vlastimil; Tomáš, Rosa (2001). Attack on Private Signature Keys of the OpenPGP format programs and other applications compatible with OpenPGP.
  http://www.i.cz/en/onas/krypto.html, http://www.i.cz/en/onas/tisk4.html
 131. Knuth, Donald Ervin (2002). Sztuka programowania. T.1. Algorytmy podstawowe. Warszawa. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne. ISBN 83-204-2540-9.
 132. Koch, Stefan; Georg, Schneider (2002). Effort, co-operation and co-ordination in an open source software project: GNOME. “Information Systems Journal”. Vol. 12. Nr 1. January: 27-42.
 133. Kocójowa, Maria (red.) (2000). Użytkownicy informacji elektronicznej. Kraków. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. ISBN 83-233-1298-2, ISSN 1505-9286.
 134. Kocójowa, Maria (red.) (2001). Elektroniczne publikacje w bibliotekach i ośrodkach informacji: teoria i praktyka. Kraków.
 135. Kotarbiński, Tadeusz (1957). Wykłady z dziejów logiki. Łódź. Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu.
 136. Kutyłowski, Mirosław; Willy-B., Strothman (1999). Kryptografia: teoria i praktyka zabezpieczania systemów komputerowych. Wydanie  drugie rozszerzone. Warszawa. Wydawnictwo Read Me. ISBN 83-7147-092-4.
 137. Kutyłowski, Mirosław (2001). Meandry e-podpisu. „Teleinfo”. Nr  10/2001:49-50.
 138. Lancaster Frederick Wilfrid(1982). Libraries and Librarians in an Age of Electronics. Arlington (Va). Information  Resources Press.
 139. Lass, Andrew; Richard E.Quandt (eds) (2000). Library Automation in Transitional Societies. Oxford. Oxford University Press. ISBN 0-19-513262-9.
 140. Leclercq, René (1964), Traité de la méthode scientifique. Paris. Dunod.
 141. Ledley, Robert Steven (1962). Programming and Utilizing Digital Computers. New York, San Francisco, Toronto, London. McGraw Hill Book Company Inc.
 142. Leśniorowski, Paweł (2002). Skąd ten pęd? „Chip” 6/2002:96-99.
 143. Levy, David M (2000). Digital Libraries and the Problem of Purpose. D-Lib Magazine. January. Vol. 6. No. 1.
 144. Library networking in Europe (1995). Geh Hans-Peter; Marc Walckiers (eds). Brussels. TFPL Publishing. ISBN 1-870889-58-4.
 145. Licklider, Joseph Carl Robnett (1970). Biblioteki przyszłości. Warszawa. Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 146. Liderman, Krzysztof (2000). Bezpieczeństwo informacji w systemach informatycznych. Warszawa. Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania. ISBN 83-88311-08-5.
 147. Longman (1995). Longman Dictionary of Contemporary English. Third edition. Longman Group Ltd. Bungay, Suffolk. ISBN 0-582 23748 3.
 148. Losee, Robert M. (1997). Comparing Boolean and Probabilistic Information Retrieval Systems across Queries and Disciplines. "Journal of the American Society for Information Science. 48(2): 143-156.
 149. Lyman, Peter (1999). Digital Documents and the Future of the Academic Community. [In:] "Technology and Scholarly Communication". Richard Ekman and Richard E. Quandt (eds). Berkeley, Los Angelos, London. University of California Press. ISBN 0-520-21762-4: 366-379.
 150. Lynch, Clifford A. (1994) Using the Z39.50 Information Retrieval Protocol in the Internet Environment. RFC 1729.
 151. Łukasiewicz, Jan (1920). O pojęciu możliwości. "Ruch Filozoficzny”. rok V. Nr. 9. Lwów.
 152. Macewicz, Włodzimierz (1996). HTML Język opisu dokumentu hipertekstowego. Warszawa. MIKOM. ISBN 83-7158-029-0.
 153. Majewicz, Alfred F. (1977). On Piłsudski’s unpublished Ainu material. 北方文化研究 (Hoppō Bunka Kenkyū). 11: 83-94.
 154. Malinowski, Andrzej (2002). Pingwin w opałach. „Chip” 6/2002.
 155. Mała Encyklopedia Logiki (1970). Wrocław-Warszawa-Kraków. Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo.
 156. Mann, Thomas. (1993). Library Research Models. New York, Oxford. Oxford University Press. ISBN 0-19-509395-X.
 157. MARBI (1998). Unicode Identification and Encoding in USMARC records, Proposal No: 98-18. http://www.loc.gov/marc/marbi/1998/98-18.html.
 158. Martin, James (1983). Organizacja baz danych. Warszawa. Państwowe Wydawnictwo Naukowe. ISBN 83-01-04596-5.
 159. Mates, Barbara T. (2000). Adaptive Technology for the Internet. Chicago and London. American Library Association. ISBN 0-8389-0752-0.
 160. McLuhan, Marshall (2001). Wybór tekstów. Poznań. Zyski i S-ka Wydawnictwo. ISBN 83-7150-692-9.
 161. Merkle, Ralph (1993). Two types of Mechanical Reversible Logic. „Nanotechnology” Vol 4: 114-131.
 162. Migoń, Krzysztof (1969). Recepcja książki orientalistycznej na Śląsku do końca XVIII wieku. Wrocław. Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk.
 163.  Miller, R. Bruce (1982). Nonroman Scripts and Computer Terminal Development. “Information Technology and Libraries”. June: 143-148.
 164. Mintzberg, Henry Rok. The Structuring of Organizations. A Synthesis of the Research. Englewood Cliffs. Prentice-Hall Inc.
 165. Misiewicz Zbigniew (2000). Wdrażanie systemu informatycznego na przykładzie modułu udostępniania w systemie VTLS. Praca magisterska. Gdańsk. Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego.
 166. Mitchell, William J. (1999). e-topia. Cambridge. MA. The MIT Press. ISBN 0262133555.
 167. Młodzianowski, Janusz J. (1995). Supporting Non-English Characters in Internet Applications. [In:] John R. Levine and Carol Baroudi (eds). "Internet Secrets". IDG Books: 443-452. ISBN 1-56884-452-2 (książka jest dostępna również w polskim tłumaczeniu pod tytułem Sekrety Internetu).
 168. Młodzianowski, Janusz J. (1996). Repertuary znaków narodowych w bazach bibliograficznych. Praktyczna implementacja standardu ISO 6937/2. [w:] Komputeryzacja bibliotek naukowych w kontekście standardów oprogramowania bibliotecznego. Gdańsk. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego: 120 - 137.
 169. Mochnacz, Andrzej (2000). Przestępcy i ich motywy. Net Forum. 10/2000:62-64.
 170. Moorehead, Alan (1951). The Angel in May. "New Yorker". 27 (Feb, 24): 34-65.
 171. Morelli, Jeffrey D. (1998). Defining Electronic Records: Problems of Terminology. [in:] Edward Higgs (ed.). "History and Electronic Artefacts". Oxford. Clarendon Press: 169-183.
 172. Mostowski, Andrzej; Marceli, Stark (1958). Elementy Algebry Wyższej. Warszawa. Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 173. Murray, Fergus; Hugh, Willmott (1997). Putting Information Technology in its Place: Towards Flexible Integration in the Network Age? [in:] “Information Technology and Organizations. Strategies, Networks, and Integration” ed. by  Bloomfield Brian P., Coombs Rod, David Knights, and Dale Littler. Oxford. Oxford University Press.
 174. Nagel Ernst; James R. Newman (1966). Twierdzenie Gödla. Warszawa. Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 175. Nahotko, Marek (2001). Metadane jako narzędzie opracowania dokumentów elektronicznych. [W:] Maria Kocójowa (red.) „Elektroniczne publikacje w bibliotekach i ośrodkach informacji: teoria i praktyka”. Kraków.
 176. Naur, Peter (1979). Zarys Metod Informatyki. Warszawa. Wydawnictwa Naukowo Techniczne. ISBN 83-204-0124-0.
 177. Nicholls, John E. (1980). Struktura języków programowania. Wydawnictwa Naukowo Techniczne. Warszawa. ISBN 83-204-0246-8.
 178. Nitsch, Kazimierz (1960). Ze wspomnień językoznawcy. Kraków. Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 179. North, Simon (2000). XML dla każdego. Helion. Gliwice. ISBN 83-7197-190-7.
 180. Nowak, Marcin (autor oprac.)( 1999) Ciało jako klucz dostępu. "Chip". Nr 7/99: 38-43.
 181. Oard, Douglas W. (1997). Serving Users in Many Languages, “D-Lib Magazine”, Dec.
 182. Ochab, Jarosław (2000). Bity pod specjalnym nadzorem. PC World Computer. Nr 9/2000: 183-185.
 183. Ogonowska, Agnieszka (1993). Treść wałków fonograficznych Bronisława Piłsudskiego według odczytu specjalistów japońskich. International Institute of Ethnolinguistic and Oriental Studies. Monograph Series 3. Wydał Alfred F. Majewicz. Stęszew. ISSN 1230-3283.
 184. Okerson, Ann (1998). Can E-Journals Save Us?, “Journal of Library Administration”. Vol. 26. No 1/2: 163-169.
 185. Olszewski, Jacek (1981). Projektowanie struktur systemów operacyjnych. WNT. Warszawa. ISBN 83-204-0338-3.
 186. Otlet, Paul (1934). Traité de documentation. Bruxelles. Editiones Mundaneum.
 187. Out, Max (2001). Głosem pisane. PC World Computer Nr 9 (2001): 130-136.
 188. Oxman, Jason (1999). The FCC and the Unregulation of the Internet. “Computer Law Reporter”. Vol. 29. No 6. August: 840-859.
 189. Padziński, Andrzej (2000). Stosowanie polskich norm w zautomatyzowanych katalogach bibliotecznych. Wydawnictwo SBP. Warszawa. ISBN 83-87629-47-2.
 190. Paluszkiewicz, Anna (1997). Struktura danych bibliograficznych w zintegrowanych systemach bibliotecznych. Warszawa. Wydawnictwo SBP. ISBN 83-85778-73-X.
 191. PAP (1998). Kontrwywiad podgląda Internet. 30 grudnia 1998.
 192. Pastukhova, Evgenia V. (2000). Electronic catalogs and multilingual resources. Russian Digital Libraries Journal. Vol. 3, Issue 6.
  http://www.iis.ru/el-bib/2000/200006/pastukhova/pastukhova.en.html
 193. Peis, Eduardo; J.Carlos, Fernández-Molina (1998). Enrichment of Bibliographic Records of Online Catalogs through OCR and SGML Technology. Information Technology and Libraries. September 1998:161-172.
 194. Pieńkos, Jan; Janusz, Turczyński (1980). Układy scalone TTL w systemach cyfrowych. Warszawa. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności.
 195. Pierce, John R. (1967). Symbols, Signals and Noise.Hutchinson of London. 1962. Cytat za wydaniem rosyjskim Си<болы, сигналы и шу<ы. Москва. Изд. Мир.
 196. PN-ISO/IEC 9798-1 (1996). Techniki zabezpieczeń. Mechanizmy uwierzytelniania podmiotów. Model ogólny. Warszawa. Polski Komitet Normalizacyjny. ISBN 83-7001-842-4.
 197. PN-ISO/IEC 9798-3 (1996). Techniki zabezpieczeń. Mechanizmy uwierzytelniania podmiotów. Uwierzytelnianie podmiotów z wykorzystaniem algorytmu klucza publicznego. Warszawa. Polski Komitet Normalizacyjny. ISBN 83-7001-827-0.
 198. Powell, James; Edward A. Fox (1998). Multilingual Federated Searching Across Heterogeneous Collections. “D-Lib Magazine”. Sept.
 199. Próchnicka, Maria (1996). Interfejs użytkownika w systemie wyszukiwania informacji. "Zagadnienia informacji naukowej". 1 (67):  25- 33.
 200. PrPN-ISO 23950 (2002). Informacja i dokumentacja. Pobieranie informacji (Z39.50) Definicja usługi aplikacyjnej i specyfikacja protokołu. Polski Komitet Normalizacyjny. Warszawa.
 201. Quandt, Richard E. (2001). Informacja prywatna. List elektroniczny do autora książki z dn. 8 listopada 2001.
 202. Quandt, Richard E. (2002). The changing landscape in Eastern Europe. A personal perspective on philanthropy andtechnology transfer. Oxford, New York. Oxford University Press. ISBN 0-19-514669-7.
 203. Radiant Research (2000). Coarse WDM MUX/DEMUX. "WDM Solutions". August: 31.
 204. Radwański, Aleksander (1996). Komputery, biblioteki, systemy. Wydawnictwo SBP. Warszawa. ISBN 83-85778-66-7.
 205. Raman T.V. (1997). Buszowanie po sieci bez monitora, Świat Nauki Raport Specjalny.  Maj 1997: 48-49. Wersja oryginalna w formacie PDF za opłatą dostępna jest również na sieci w archiwum Scientific American, (March, 1997) pod URL: https://www.sciamarchive.com/html/ppv_frames.asp.
 206. Raman, T.V., ASTER Demonstration. Section 18 Faa de Bruno's formula.
  http://www.cs.cornell.edu/home/raman/aster/demo.html.
 207. Raman T.V. (1998). Audio System for Technical Readings. Springer Verlag. ISBN 3-540-65515-8.
 208. Ranganathan, S.R., (ed.) (1963). Documentation and its facets. London. Asia Publishing House.
 209. Rasiowa, Helena (1968). Wstęp do matematyki współczesnej. Warszawa. Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 210. Reitt, David (ed.) (1997). Libraries for the New Millenium. London. Library Association Publishing. ISBN 1-85604-257-X.
 211. Robling, Denning, Dorothy, Elizabeth (1992). Kryptografia i ochrona danych. Warszawa. WNT. ISBN 83-204-1480-6.
 212. Rogowski, Leonard, Sławomir (1964). Logika kierunkowa a heglowska teza o sprzeczności zmiany. Prace Wydziału Filologiczno - Filozoficznego. Toruń.
 213. Rose, Marshall T; Dwight E. Cass (1986). ISO Transport Services on Top of the TCP, RFC 983.
 214. Rose, Marshall T; Dwight E. Cass (1987). ISO Transport Layer Services on Top of the TCP, Version 3. STD 35, RFC 1006.
 215. Rosiek, Stanisław (1998). Kamyk z Hawru. [W:] Tajemnice Mickiewicza, pod red. Marty Zielińskiej. Warszawa. Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk.. ISBN 83-87456-23-3.
 216. Roszczyk, Radosław (1999). Enigmatyczne wyzwania. "PC Kurier". Nr 18/99: 20-25.
 217. Russel, Deborah; G.T. Gangemi Sr. (1992). Computer Security Basics. Sebastopol, CA. O’Reilly&Associates. ISBN 0937175714.
 218. Rzeźnicki, Darek (2001). Taśma prawdy. PC Word Komputer. Luty 2001.
 219. Sandbothe, Mike (2001). Transwersalne światy medialne. Filozoficzne rozważania o Internecie. [W:] "Widzieć, myśleć, być. Technologie mediów". Wybór, wstęp i opracowanie Andrzej Gwóźdź. Kraków. Universitas. ISBN 83-7052-593-8:205.
 220. Scheminzky, Ferdinand (1943). Die Welt des Schalles. 2., erg. Aufl.. Salzburg. Bergland-Buch. Cytat za: Kaczmarek, L. [1953:22].
 221. Schmidt, Fridhelm (1999). SCSI i IDE. Potokoły, aplikacje i programowanie. MIKOM. ISBN 83-7158-227-7.
 222. Schoenherr, Steven E. (2001). Recording Technology History, notes revised January  25, 2001. http://history.acusd.edu/gen/recording/notes.html.
 223. Schürmeyer, Walter (1935). Aufgaben und Methoden der Dokumentation. Zentralblatt für Bibliothekswesen, Jg. 52 (1935), Heft 1/2: 389.
 224. Seeger Anthony (1985). Ethnographic Anomalies and Technical Puzzles in the Reproduction of Wax Cylinder Recordings. [In:] ICRAP: 39 – 54.
 225. Seneca, Lucius Annaeus (1998). Listy moralne do Lucyliusza. Warszawa. ALFA-WERO. przekł. W.Kornatowski. ISBN 83-7179-066-X.
 226. Sharma, Srinarayan; Vijayan, Sugumaran; Balaji, Rajagopalan (2002). A framework for creating hybrid-open source software communities. “Information Systems Journal”. Vol. 12. Nr 1. January:7 – 26.
 227. Sitarska, Anna (1987). Informacja o tekście w strukturze danych bibliograficznych i katalogowych. [W:] „Od kodu do kodu”. Warszawa. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego. ISBN 83-230-0515-X.
 228. Sitarska, Anna (1990). Systemowe badanie bibliotek. Studium metodologiczne. Łódź. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. ISBN 83-7016-470-6.
 229. Sommer F.E. (1934).Books in Foreign Script in the Public Library. Library Journal 59:892 (1934).
 230. Sońta, Stanisław; Krzysztof, Markiewicz (2000). INTERNET - szansa dla osób niepełnosprawnych. [W:] INTERENET - Wrocław 2000.  II Ogólnopolska  Konferencja. Materiały konferencyjne. Wrocław. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej. ISBN 83-7085-425-7.
 231. Sordylowa, Barbara (1987). Informacja naukowa w Polsce. Problemy teoretyczne, źródła, organizacja. Wrocław. Ossolineum. ISBN 83-04-02365-2. m
 232. Sowiński, Janusz (2001). Edytowanie publikacji elektronicznych w technologii druku cyfrowego. Materiały konferencyjne VII Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Elektroniczne publikacje w bibliotekach i ośrodkach informacji: teoria i praktyka". Organizator Maria Kocójowa. Kraków 4-5 czerwiec 2001 rok:191-194.
 233. Sprague, Ralph H. Jr. Electronic Document Management. Challenges and Opportunities for Information Systems Managers. http://www.cba.hawaii.edu/sprague/MISQ/MISQfina.htm.
 234. Sproat, Richard; Paul, Taylor; Michael, Tanenbatt; Amy, Isard (1997). A Makup Language for Text-To-Speeech Synthesis. Proceedings of EUROSPEECH 97. Rhodes.
 235. Stamelos, Ioannis; Lefteris, Angelis; Apostolos, Oikonomou; Georgios L. Bleris (2002). Code quality analysis in open source software development. “Information Systems Journal”. Vol. 12. Nr 1. January: 43.
 236. Świdziński, Marek (2000). Jakimi językami posługują się głusi? "BIFRON". Biuletyn Informacyjny Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Nr 4 (26), wrzesień: 15-16.
 237. Taylor, Dave (1996). Tworzenie stron WWW HTML. Warszawa. Oficyna Wydawnicza READ ME. ISBN 83-7147-022-3.
 238. Taylor, Paul A.; Amy, Isard (1997). SSML: A speech synthesis markup language. "Speech Communication". No. 21: 123-133.
 239. Tocqueville,  Alexis de (1976). O demokracji w Ameryce. Warszawa. PIW.
 240. Tocqueville,  Alexis de (1994). Dawny ustrój i rewolucja. Kraków. ZNAK. ISBN 83-7006-356-X.
 241. Toffler, Alvin (1985). The Adaptive Corporation. Gower Publ. Ltd.
 242. Tseng S.S.; Ching-Chun, Hsieh; Jack K.T., Huang; C.T., Chang; C.C., Yang (1987). An Universal Coding System for Multi-Lingual Environment. [in:] K.G. Saur (ed.). "Automated Systems for Access to Multilingual and Multiscript Library Materials - Problems and Solutions". New York. IFLA Publications 38. München: 66 - 75.
 243. Tucker Alan M., Non-Roman and Multi-Script Bibliographic Databases: Basic Issues in Design and Implementation, [in:] K.G. Saur (ed.). "Automated Systems for Access to Multilingual and Multiscript Library Materials - Problems and Solutions". New York. IFLA Publications 38. München: 34-47.
 244. Turski, Władysław M. (1979). Propedeutyka Informatyki. Państwowe Wydawnictwo Naukowe. Warszawa. Wyd. I: 167, ISBN 83-01-00741-9.
 245. Unicode (1998). The Unicode Standard. Version 2.0. The Unicode Consortium. Reading . Addison-Wesley. 4th Printing. ISBN 0-201-48345-9.
 246. Uozumi, Jun; Tsuyoshi, Ushizaka; Toshimitsu, Asakura (2000). Optical reproduction of sounds from negative phonograph cylinders, "Optics and Lasers in Biomedicine and Culture". Costas Fotakis, Theodore G. Papazoglou and Costas Kalpouzos (eds.). Springer. Berlin, Heidelberg: 58-61. ISBN 3-540-66648-6.
 247. Vademecum teleinformatyka. (1999). Praca zbiorowa. Warszawa. IDG. ISBN 83-903252-3-3.
 248. Vall, Michał du (2000). Dozwolony użytek utworów i sieci komputerowe. [W:] Maria Kocójowa (red.). „Użytkownicy Informacji Elektronicznej”, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, ISBN 83-233-1298-2.
 249. Velhover et al. (1988). Вельховер, Евгений Сергеевич; Нина Борисовна Шульпина;
  Алиева Зарифа Азизовна, Федор Николаевич Ро<ашов. Иридодиагностика, Москва. Медицина. ISBN 5-225-00150-5.
 250. Wajs, Hubert (2002). Archiwa elektroniczne – dokumenty elektroniczne. Warszawa. Wydawnictwo DiG. ISBN 83-7181-120-9.
 251. Wallace, Patricia (2001). Psychologia Internetu. Poznań. Dom Wydawniczy REBIS. ISBN 83-7301-075-0.
 252. Warhole, Andy (1999). Atak z internetu. Warszawa. Intermedia PL. ISBN 83-910949-5-2.
 253. Whitehead, Alfred North (1987). Nauka i świat nowożytny. Wydawnictwo ZNAK. Kraków. ISBN 83-7006-162-1.
 254. Wiener, Norbert (1971). Cybernetyka. Warszawa. Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 255. Windsor, Donald A. (1999) Industrial Roots of Information Science. “Journal of the American Society for Information Science”. 50 (12): 1064-1065.
 256. Wintz, Paul A. (1972). Transform Picture Coding. [in:] Harry C. Andrews, Louis H. Enloe (eds). "Digital Picture Processing".  Proceedings of the IEEE v. 60.  No. 7 (July) Special Issue.  New York.
 257. Wirth, Niklaus (1989). Algorytmy+struktury danych=programy. Wydanie drugie. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne. Warszawa. ISBN 83-204-1120-3.
 258. Wiśniewski, Tadeusz (1966). Wybrane sposoby dostępu do sieci X.25. [w:] Czermiński Jurand B. (red.). "Komputeryzacja bibliotek naukowych w kontekście standardów oprogramowania bibliotecznego". Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego. Gdańsk.
 259. Witt, Maria (2001).“Archives, Libraries and Museums Convergence”. Actes réunis et publiés par Maria Witt & Majid Ihadjadene. Programme scientifique sous la direction de Paula Goossens, Présidente d’ELAG. European Library Automation Group ELAG. Proceedings of the 24th Library Systems Seminar, Paris 12-14 April 2000. Paris. Cité des sciences et de l’industrie. ISBN 2-86842-146-6:99-105.
 260. Wojciechowski, Jacek (1999). Bibliotekarstwo: kontynuacje i zmiany. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kraków. ISBN 83-233-1205-2.
 261. Wright, Kieth C. (1995). Computer - related technologies in library operations. Brookfield.  GOWER. ISBN 0-566-07630-6.
 262. Wriston, Walter (1992). The Twilight of Sovereignty. Charles Scribner's Sons. New York.
 263. Wrona, Marek (2000). Niebezpieczeństwo komputerowe, Wydawnictwo RM. Warszawa. ISBN 83-7243-076-4.
 264. Zborowski, Juliusz (1972). Pisma Podhalańskie. Tom I. w opracowaniu i wyborze Janusza Berghauzena. Wydawnictwo Literackie. Kraków: 307 –327.
 265. Zhang, Foster J.; Marcia Lei, Zeng (1998). Multiscript information processing on crossroads: demands for shifting from diverse character code sets to the Unicode Standard in library applications. 64th IFLA General Conference, Amsterdam August 16-21,1998. http://www.ifla.org/IV/ifla64/058-86e.htm
 266. Zieliński, Bartłomiej (2000). Bezprzewodowe sieci komputerowe. Helion. Gliwice. ISBN 83-7197-324-1.
 267. Zorkoczy, Peter; Nicholas, Heap (1995). Information Technology. Pitman Publishing. Fourth ed. ISBN 0-273-60591-7.
 268. Zwicky, Fritz (1948) Morphology of aerial propulsion. Helv.phys.Acta, Vol. XXI, Fsc. 5, 299-340.
 269. Zyska, Bronisław (1999). Trwałość papieru w drukach polskich z lat 1800-1994. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice. ISBN 83-226-0918-3.
 270. Žumer, Maja (1999). Positioning National and University Library for the Electronic Age. [In:] Maja Žumer and Paula Goossens (eds). "Managing Multimedia Collections", Proceedings of 22nd Library Systems Seminar, Bled, 21-23 April. European Library Automation Group ELAG. Ljubljana. National and University Library. ISBN 961-6162-50-0.