Spis treści

Konfiguracja serwera Z-39.50 Biblioteki KongresuZnaczna poprawa dostępu do zagranicznych zasobów sieciowych pozwala na odciążenie wydania online przez zwiększenie liczby odsyłaczy hipertekstowych. Dodatkowym argumentem przemawiającym za rezygnacją z cytowania wybranych fragmentów oryginalnych dokumentów jest ich czasowa niestabilność. Dotyczy to w szczególności wszelkiego rodzaju danych technicznych, których efemeryczność staje się już swego rodzaju signum temporis obecnej epoki.

Przyjrzyjmy się kilku zmianom, które zaszły w obszarze serwera Z39.50 Biblioteki Kongresu USA na przestrzeni ostatnich dwóch lat:

Na miejsce dwóch serwerów (production server oraz test server) mamy obecnie tylko jeden serwer.

stary adres IP:z3950.loc.gov (140.147.237.50)
Nowy adres IP: z3950.loc.gov (140.147.249.38)

Zwiększył się rozmiar preferowanego rozmiaru komunikatu z 16 000 do 32,768 bytes

usunięto następujące atrybuty USE:

28 RVM subject heading
29 Local subject heading

a dodano następujące:

1031 Material type (245$h)
1107 Additional format note
1108 Location
1209 Electronic access

Poprawiono nieliczne błędy (np. 'zero file' zamieniono na 'zero fill').
Dywersyfikacji i rozszerzeniu uległ porządek sortowania.

W sumie zmian wielu nie ma, ale szczegółowa inspekcja wytycznych konfiguracji tego serwera będzie użyteczna dla każdego, kto przy przeszukiwaniu zasobów Biblioteki Kongresu zamierza korzystać z protokołu Z39.50.

Szczegółowe zalecenia konfiguracyjne dostępne są pod URL: http://www.loc.gov/z3950/lcserver.html

Wybrane akty prawne Kongresu USA dotyczące gospodarki elektronicznejDostęp online do tych aktów prawnych realizuje się poprzez serwer thomas Biblioteki Kongresu:
http://thomas.loc.gov/home/c106query.html

Należy pamiętać, że numer ustawy nie jest jednoznacznie określony i ten sam numer może być przypisany dwóm zupełnie różnym aktom nad którymi trwały prace w różnych latach, na przykład:


Wszystkie uwagi W tekście książki dotyczące aktów prawnych Kongresu USA odnoszą się wyłącznie do ustaw związanych ze 106 Kongresem. Czytelnik zachęcany jest do przestudiowania następujących części w trzech aktach:

 1. H.R. 1685 Internet Growth and Development Act of 1999
  • SEC. 101. DEFINITIONS.
  • SEC. 102. VALIDITY OF ELECTRONIC AUTHENTICATION.
  • SEC. 301. ONLINE PRIVACY PROTECTION.
 2. H.R.2626 Electronic Disclosures Delivery Act of 1999
  • SEC. 2. FINDINGS AND PURPOSES.
  • SEC. 3. ELECTRONIC COMMUNICATIONS MODERNIZATION.
  • SEC. 103A. ELECTRONIC COMMUNICATIONS.
 3. S.761 Electronic Signatures in Global and National Commerce Act
  • SEC. 101. GENERAL RULE OF VALIDITY.
  • SEC. 104. APPLICABILITY TO FEDERAL; AND STATE GOVERNMENTS

Tak więc wyszukiwanie winno się rozpocząć od wybrania numeru Kongresu a dopiero potem od wpisania numeru wyszukiwanego aktu (np. H.R. 1685).