MIKOŁAJ Z WILKOWIECKA
*
HISTORYJA O CHWALEBNYM ZMARTWYCHWSTANIU PAŃSKIM

ZE CZTERECH ŚWIĘTYCH EWANJELISTÓW ZEBRANA
A WIRSZYKAMI SPISANA
PRZEZ KSIĘDZA
MIKOŁAJA Z WILKOWIECKA
ZAKONNIKA CZĘSTOCHOWSKIEGO

BIOGRAM

Historyja zebrana z:

Mateusza świętego z kapituły 27 i 28
Marka świętego z kapituły 16
Łukasza świętego z kapituły 25
Jana świętego z kapituły 20
psalmu Dawidowego 23.
Litera   T znaczy tekst
Ewangelijej
Mateusza świętego
Litera   R Marka świętego
Litera   L Łukasza świętego
Litera   I Jana świętego

Karta tytułowa (26941 bytes)
KARTA TYTUŁOWA
[KRAKÓW 1575-1582]

PERSONY ROZMAWIAJĄCE

DO TEGO, KTÓRY BY SPRAWOWAŁ TĘ HISTORYJĄ

PROLOGUS

CZĘŚĆ PIERWSZA

CZĘŚĆ DRUGA

CZĘŚĆ TRZECIA

CZĘŚĆ CZWARTA

CZĘŚĆ PIĄTA

CZĘŚĆ SZÓSTA


PODSTAWA TEKSTU:
DRAMATY STAROPOLSKIE. ANTOLOGIA. 
OPRAC. J. LEWAŃSKI, T. II, WARSZAWA 1959

[REDAKCJA A]


OPRACOWANIE: MAREK ADAMIEC
WSPÓŁPRACA: H&M
WIRTUALNA BIBLIOTEKA LITERATURY POLSKIEJ
VIRTUAL LIBRARY OF POLISH LITERATURE