Bogurodzica, dziewica, Bogiem sławiena Maryja!

U Twego syna, Gospodzina, matko zwolena Maryja,

Zyszczy nam, spu[ś]ci nam.

Kirielejson.

Twego dziela krzciciela, Bożyce,

Usłysz głosy, napełń myśli człowiecze.

Słysz modlitwę, jąż nosimy,

 

A dać raczy, jegoż prosimy,

A na świecie zbożny pobyt,

Po żywocie ra[j]ski przebyt.

Kirieleison.


BOGURODZICA