Bogurodzica, dziewica, Bogiem sławiena Maryja,

U twego syna Gospodzina matko zwolena Maryja!

Zyszczy nam, spuści nam.

Kirielejson.

Twego dziela Krz[c]iciela, zbożnica,

Usłysz głosy, napełni myśli człowiecze.

Słysz modlitwę, jąż nosimy,

A dać raczy, jegoż prosimy:

Daj na świecie zbożny pobytk,

Po żywocie rajski przybytk.

Kirielejson.

 

Nas dla wstał z martwych syn boży,

Wierzże w to człowi[e]cze zbożny,

Iż przez trud Bog swoj lud 

Odjął diablej strożej.

 

Przydał nam zdrowia wiecznego,

Starostę skował pkielnego,

Śmierć podjął, wspomionął 

Człowieka pirzwego.

 

Jenże trudy cirzpiał przezmierne,

Jeszcze był nie przyśpiał zawierne,

Aliż sam Bog zmartwychwstał.

 

Adamie, ty boży kmieciu,

Ty siedzisz u Boga [w wiecu],

Donieś nas, swych dzieci, 

Gdzież k[r]olują anjeli.

 

Tegoż nas domieściż, Jezu Chryste miły,

Bychom z Tobą byli,

Gdzież się nam radują szwe niebieskie siły.

 

Tam radość, tam miłość, tam widzenie tworca

Anjelskie [bez końca],

Tuć [się] nam wzjawiło diable potepienie.

 

Ni śrzebrzem, ni złotem nas diabłu odkupił,

Swą mocą zastąpił.

Ciebie dla, człowiecze, dał Bog przekłoć sobie

Bok, ręce, nodze obie.

Kry święta szła z boka na zbawienie tobi[e].

 

Wierzże w to, człowiecze, iż Jezu Kryst prawy,

Cirpiał za nas rany,

Swą świętą krew' przelał za nas krześcijany.

 

O duszy o grzesznej sam Bog pieczą imiał,

Diabłu ją odejmał,

Gdzież to sam przebywał, tu ją  k sobie przyjął.

 

Już nam czas , godzina grzecow si[ę] kajaci,

Bogu chwałę daci,

Ze wszemi siłami Boga miłowaci.

 

Maryja dziewice, prosi synka twego

Króla niebieskiego,

Abyć nas uchował ode wszego złego.

O święty Wociesze,

U Bogaś w uciesze,

Proś za nas Gospodna,

Panny Maryjej syna.

 

Święta Katarzyna,

Ty jeś Bogu miła,

Proś za nas Gospodna,

Panny Maryjej syna.

 

Wszyscy święci, proście,

Nam grzesznym spomożcie,

Bysmy z wami bydlili,

Wiecznie Boga chwalili.

 

Poprośmy już Boga za króla polskiego

I za dziatki jego,

Aby je Bog uchował ode wszego złego.

 

Tegoż nas domieści, Jezu Kryste miły,

Bysmy z tobą byli,

Gdzie się nam radują wsze niebeskie siły.

 

Amen, amen, amen, amen, amen, amen,

Amen, tako Bog daj,

Bysmy poszli wszyscy w raj.

 

Święty Stanisławie,

Tyś u Boga w sławie,

Proś za nas Gospodna,

Panny Maryjej syna.


BOGURODZICA