Prima omnium devotissima et tanquam vates regni Poloniae cantio seu canticum Bogarodzica manibus et oraclo sancti Adalberti Scripta, eius descriptio est primo dicta et oraculo sancti Adalberti Scripta, cuius descriptio est primo dicta ad conserenda cum hostibus certamina dedicata, primum in isto registri ordine locum vendicat.

 

 

Bogarodzica, dziewica, Bogiem sławiena Maryja,

U twego syna, Gospodzina, matko zwolona Maryja!

Zyszczy nam, spuści nam.

Kiryielejson.

Twego syna Krciciela zbozny czas,

Usłysz głosy, napełni myśli człowiecze.

Słysz modlitwę, jenże cie prosimy,

O o, dać raczy, jegoż prosimy:

Daj na świecie zbożny pobyt,

Po żywocie rajski przebyt.

Kyrielejson.

Narodził się nas dla syn boży.

W to wierzy człowiecze zbożny,

Iż przez trud Bog swoj lud 

Odjął diabł strożą.

 

Przydał nam zdrowia wiecznego,

Starostę skował pkielnego,

Śmierć podjął, wspomionął 

Człowieka pirwego.

 

Jenże trudy cirpiał bezmiernie,

Jeszczeć był nie przyśpiał zawierne,

Aliż sam Bog zmartwychwstał.

 

Adamie, ty Boży kmieciu,

Ty siedzisz u Boga [w] wiecu,

Donieś nas swe dzieci, 

Gdzie krolują anjeli.

 

Tam radość, tam miłość, tam widzienie Tworca 

Anjelskie bez końca,

Tuć się nam wzjawiło diable potępienie.

 

Ni śrzebrzem, ni złotem nas diabłu otkupił,

Swą mocą zastąpił.

 Ciebie dla, człowiecze, dał Bog przekłoć sobie

Bok, ręce, nodze obie.

Krew' święta szła z boka na zbawienie tobie.

 

Wierzże w to, człowiecze, iż Jezu Kryst prawy,

Cirpiał za nas rany,

Swą świętą krew' przelał za nas, krześcijany.

 

O duszy o grzesznej sam Bog pieczą ima,

Diabłu ją odejma,

Gdzież to sam przebywa, k sobie ją przyjma.

 

Już nam czas, godzina, grzechow się kajaci,

Bogu chwałę daci,

Ze wszemi siłami Boga miłowaci.

 

Maryja dziewica, prosi synka twego

Krola niebieskiego,

Aby nas uchowa ode wszego złego.

 

Wszystcy święci, proście,

Nas grzeszne wspomożcie,

Bysmy z wami byli,

Jezu Krysta chwalili.

 

Tegoż nas domieści, Jezu Chryste miły,

Bysmy z tobą byli,

Gdzie się nam radują już niebieskie siły.

 

Amen, amen, amen, amen, amen, amen,

Amen, tako Bog daj,

Bysmy poszli wszystcy w raj,

Gdzież krolują anjeli.


BOGURODZICA